Cha Gioakim Nguyễn Hoàng Thanh: Cha sở mới Họ đạo Thới Bình

print

Cha Gioakim Nguyễn Hoàng Thanh: Cha sở mới Họ đạo Thới Bình

Họ đạo Thới Bình rất vui mừng vì được Đức Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ gửi cho một Cha sở rất trẻ thuộc Khóa 11 – Đại Chủng Viện Thánh Quý để về chăm sóc, hướng dẫn và phát triển đạo Thới Bình.

Thánh lễ nhận nhiệm sở diễn ra lúc 9g00 sáng ngày 5/11/2021.

Với sức trẻ năng nổ, hăng say, nhiệt thành… ước mong Cha sở Gioakim Nguyễn Hoàng Thanh luôn có những sáng kiến mục vụ mới để thăng tiến và phát triển họ đạo trong tình yêu thương hiệp nhất nên một trong tình yêu của Thiên Chúa.

MVTT/Hạt Cà Mau