Cha Giuse Nguyễn Văn Lợi Nhậm Sở Họ Cái Chanh

print

Cha Giuse Nguyễn Văn Lợi Nhậm Sở Họ Cái Chanh

Ngày 24.7.2019, với sự hiện diện của Cha Tổng Đại Diện, 2 cha Quản Hạt và quý cha Hạt Cần Thơ và Cà Mau cùng các thân hữu và bà con giáo dân Họ Cái Chanh, Thánh Lễ nhậm sở Họ Cái Chanh của cha Giuse Nguyễn Văn Lợi đã diễn ra trong không khí thân tình và sốt sắng.

Trong bài cám ơn, ông đại diện HĐMV GX Cái Chanh đã phát biểu: hy vọng Cha sở mới sẽ là luồng gió mới đem lại sức sống mới cho Họ đạo Cái Chanh.

MVTT/Hạt Cần Thơ