Cha Giuse Trần Văn Phương về Họ Thới Thạnh

print

Cha Giuse Trần Văn Phương về Họ Thới Thạnh

Cùng ngày 20/7/2020 một Tân Linh Mục là cha Cha Giuse Trần Văn Phương về làm cha phó Họ Thới Thạnh.

Phái đoàn đưa cha Giuse có Ông bà Cố Cha Gs Phương và gia đình. Cha Bảo Trợ, Quý cha bạn lớp của cha Gs Phương, và quý Thầy.

Phái đoàn Cần Thơ đón cha Giuse có  Cha Quản hạt, quý cha trong hạt, và quý cha giáo Đại Chủng Viện Thánh Quý. Cha Sở họ đạo Thới Thạnh, khá đông bà con giáo dân họ Đạo Thới Thạnh.

Sau nghi thức đón tiếp cha Giuse chủ sự giờ chầu Thánh Thể lúc 9g30 để xin Chúa chúc lành cho Họ Đạo mà cha sẽ bắt đầ phục vụ.

Chúc cha vui và hăng say trong sứ vụ đầu đời Linh mục nơi Họ Thới Thạnh.

MVTT/Hạt Cần Thơ