Cha Phanxicô Xavier Lê Văn Thanh Tùng, nhận nhiệm sở Họ đạo Bảy Ngàn

print

Cha Phanxicô Xavier Lê Văn Thanh Tùng, nhận nhiệm sở Họ đạo Bảy Ngàn

Tin Hạt Vị Thanh: Ngày 07 tháng 03 năm 2024, Cha Phanxicô Xavier Lê Văn Thanh Tùng, nhận nhiệm sở Họ đạo Bảy Ngàn – Giám quản Họ đạo Trường Thắng.

MVTT/Hạt Vị Thanh