Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 3 (tt) – Chăm sóc khu vườn nội tâm của ta

print

Chăm sóc khu vườn nội tâm của ta

Giữ mình thinh lặng khác với ngủ. Thật ra, giữ mình thinh lặng có nghĩa là tỉnh thức hoàn toàn và theo sát mọi động tĩnh đang diễn ra bên trong bạn. Tĩnh lặng đòi một thứ kỷ luật để nhận ra một sự thôi thúc nào đó, đang đòi bạn đứng dậy đi khi bị cám dỗ muốn ngó ngang, ngó dọc xem có gì có thể lấy được chăng. Nó cho bạn được tự do tản bộ trong khu vườn nội tâm của bạn, cào đi những chiếc lá, và quét sạch những con đường để bạn có thể dễ dàng tìm được quan lộ của tâm hồn mình. Có lẽ lúc đầu khi mới bước vào trong “lãnh địa xa lạ” này, bạn sẽ sợ hãi và nghi ngờ, nhưng dần dần và chắc chắn bạn sẽ khám phá ra một sự trật tự và quen thuộc nào đó, sẽ đào sâu mong ước muốn được ở lại nhà của bạn.

Với sự tin tưởng này, ta làm mới lại đời ta từ bên trong. Cùng với sự hiểu biết mới về “không gian nội tâm”, nơi những tình cảm yêu và ghét, dịu dàng và đau khổ, tha thứ và tham lam bị tách ra, thường xuất hiện một bàn tay nhẹ nhàng, khéo léo. Đó là bàn tay của bác làm vườn, vẫn cẩn thận dọn chỗ cho một cây mới mọc lên và không nhổ cỏ lùng cách bừa bãi mà chỉ nhổ những gì làm nguy hại cho những cây mới trồng.

Open Hands.