Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 15 TN Năm C

print

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 15 TN Năm C

Sống Giới Luật Yêu Thương

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang ngự trước mặt chúng con đây. Trước thánh nhan uy linh nhiệm mầu của Chúa, chúng con hết lòng cung kính thờ lạy với trọn con tim yêu mến. Xin Chúa cho chúng con là những người đang đi trên hành trình tiến về quê trời luôn biết cậy dựa vào Chúa và nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin. Xin Chúa khơi lên trong tâm hồn chúng con một niềm tin yêu và lòng cảm mến Chúa để chúng con sốt sắng lắng nghe Lời Chúa và chiêm ngắm Thánh Thể trong giờ chầu này.

  • “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được thừa hưởng sự sống đời đời”

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mời gọi chúng con hãy tin vào Chúa để được hưởng sự sống đời đời. Đó là niềm khao khát, ước mơ và là cùng đích của mỗi người chúng con. Chúa đã chịu chết trên thánh giá để ban cho chúng con sự sống ấy. Chúng con biết sự sống đời đời là do Chúa ban, nhưng để đạt được sự sống ấy, đòi hỏi mỗi người chúng con phải luôn trung thành sống đức tin. Chúng con cần thực thi lời Chúa dạy, dấn thân vì tha nhân và chết đi cho tình yêu thì chúng con mới được sự sống mới, sự sống đời đời.

Lạy Chúa, xin cho chúng luôn xác tín rằng ơn cứu độ đã được Chúa ban cho nhân loại, nhưng để lãnh nhận được ơn cứu độ của Chúa, thì không gì ngoài tình yêu mến: “Mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người như mình ta vậy”.

(Thinh lặng)

  • “Nhưng ai là người thân cận của tôi?”

Lạy Chúa Giêsu, câu hỏi của người thông luật khi xưa hỏi Chúa: “Ai là người thân cận của tôi”, vẫn không ngừng vang lên trong tâm trí của mỗi người. Chúng con vẫn yêu thương tha nhân, nhưng tình thương ấy còn bị giới hạn vào một đối tượng nào đó như: yêu cha mẹ, yêu anh chị em trong gia đình, yêu bà con thân thuộc, yêu những người hay làm ơn làm phúc cho chúng con, yêu những người dễ thương và yêu những người quen biết. Như thế, những đối tượng của tình yêu chúng con còn rất hạn hẹp.

Lạy Chúa, câu trả lời của Chúa cho người thông luật qua dụ ngôn “người Samari nhân hậu”, đã thức tỉnh cõi lòng còn ích kỷ của chúng con. Não trạng đóng khung của chúng con đang dần được mở ra. Qua dụ ngôn này, Chúa muốn mời gọi chúng con hãy mang lấy tình thương vô điều kiện, tình thương không biên giới, tình thương không phân biệt đối tượng, là yêu tất cả mọi người không loại trừ một ai. Xin Chúa giúp chúng con và các bạn trẻ cảm nghiệm tình thương bao la của Chúa dành cho chúng con, để chúng con cũng yêu tất cả mọi người như Chúa đã yêu.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua việc chiêm ngắm Thánh Thể dưới ánh sáng Lời Chúa, chúng con đã cảm nhận được tình yêu dạt dào của Chúa dành cho từng người chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết mở rộng tâm hồn để quan tâm đến những người bất hạnh. Xin Chúa khơi lên trong tâm trí chúng con một tình yêu đại đồng và lòng quảng đại, xem mọi người đều là anh chị em và là con của cùng một Cha trên trời. Xin Chúa cho chúng con và những người trẻ luôn ý thức sống chứng nhân Tin Mừng để mọi người nhận biết Chúa qua những việc làm tốt lành của những người mang danh Kitô hữu là chúng con. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa