Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 2 TN A

print

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 2 TN NĂM A

GIỚI THIỆU VỀ CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng, cảm tạ Chúa. Chúa đã dựng nên chúng con, đã hiến thân mình trên thập giá để cứu chuộc chúng con. Chúa đã hiến thân mình làm bánh sự sống nuôi dưỡng chúng con. Nhờ Bánh sự sống, chúng con được kết hiệp với Chúa, được sống trong Chúa, được sống bởi Chúa, và được sống nhờ Chúa. Trong giây phút này, xin Chúa giúp cho chúng con biết chiêm ngắm chân dung thánh Gioan Tẩy Giả, được Tin Mừng ghi lại như là chứng nhân của Chúa. 

  • “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”.

Lạy Chúa Giêsu, sau những ngày tháng chuẩn bị tâm hồn cho dân chúng đón nhận Đấng Cứu Thế, hôm nay thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Chúa cho mọi người: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”. Lời giới thiệu này đã chứng tỏ thánh Gioan là một người ý thức về sứ mệnh tiền hô của mình. Ngài đã nói cho các môn đệ và mọi người biết Chúa là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa. Xin Chúa cho chúng con cũng biết làm chứng về Chúa như thánh Gioan đã giới thiệu.

Lạy Chúa, chúng con hiểu rằng muốn giới thiệu ai, chúng con phải biết rõ người đó. Cũng vậy, để giới thiệu Chúa cho mọi người, chúng con cũng phải biết về Chúa. Vì chúng con không thể cho người khác cái mà chúng con không có. Xin Chúa dạy chúng con biết suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày và đem ra thực hành trong đời sống, để chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, ngõ hầu, chúng con cũng biết giới thiệu Chúa cho người khác bằng chính đời sống Tin Mừng của chúng con.

(Thinh lặng)

  • “Tôi đã thấy và tôi làm chứng: chính Ngài là con Thiên Chúa”.

Lạy Chúa Giêsu, nhờ mắt thấy, tai nghe và được chứng kiến những việc làm của Chúa, thánh Gioan đã làm chứng Chúa là Con Thiên Chúa. Thánh Gioan không những chỉ biết Chúa qua liên hệ họ hàng mà ngài còn biết Chúa vì ngài đã nhận được mạc khải từ trời cao. “Đấng sai tôi làm phép rửa trong nước phán bảo tôi: Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần. Tôi đã thấy và tôi làm chứng, chính Ngài là Con Thiên Chúa.

Lạy Chúa, trước khi rời thế gian, Chúa đã truyền cho chúng con: “Các con là nhân chứng của Thay” (Lc 24,48). Khi chúng con nói: chúng con đã tin Chúa, yêu Chúa, chúng con phải thể hiện điều ấy trong lối sống của chúng con. Vì như thánh Giacôbê tông đồ đã nói: “Đức tin không có hành động là đức tin chết” (Gc 2,17). Nơi chúng con đang sinh sống và làm việc, có rất nhiều người chưa biết Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết làm chứng về Chúa bằng chính đời sống chứng nhân của chúng con, để mọi người cũng được đón nhận ơn cứu độ của Chúa.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ơn cứu độ sẽ không lan tỏa được, nếu chúng con không giới thiệu, không làm chứng cho Chúa như thánh Gioan Tẩy Giả. Xét lại chính bản thân, chúng con thấy mình chưa trở nên chứng nhân cho Chúa qua cách sống của chúng con. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con/ giúp chúng con biết rao truyền danh Chúa cho mọi người/ bằng lời nói và việc làm của chúng con. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa