Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 31 TN A

print

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN NĂM A

SỐNG NHẤT QUÁN GIỮA LỜI NÓI VÀ VIỆC LÀM

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước chúng con đây. Chúng con thờ lạy, ngợi khen và cảm tạ Chúa, vì muôn hồng ân Chúa đã tuôn đổ trên cuộc đời mỗi người chúng con. Lời Chúa hôm nay chúng con sẽ nghe mời gọi chúng con: hãy biết sống nhất quán giữa lời nói và việc làm. Xin Lời Chúa hướng dẫn mỗi người chúng con trong tất cả hoạt động hằng ngày để chúng con biết dùng lời nói luôn đi đôi với hành động của chúng con.

  • “Vậy mọi điều họ nói với các con, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng làm theo hành vi của họ: vì họ nói mà không làm”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa quở trách người Pharisêu nói mà không làm. Giữa lời nói và hành động của họ thì luôn mâu thuẫn. Họ đọc kinh nhưng không có lòng mến Chúa mà chỉ để phô trương. Họ thích được chào hỏi nhưng lại thiếu lòng khiêm nhường. Họ hô hào làm việc nhân nghĩa nhưng bản thân thì chẳng buồn động ngón tay.

Lạy Chúa, nhiều người trong chúng con có thể đang sống đạo như những người biệt phái: háo danh, khoa trương; Làm ít nói nhiều, đôi khi, nhiều người trong chúng con chẳng làm nhưng vẫn thích kể công. Nhiều lúc, chúng con còn sống ngược với Lời Chúa dạy. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết mở lòng lắng nghe Lời Chúa/ để chúng con không phải là những người nói suông, nhưng là những chứng nhân sống điều Chúa dạy.

(Thinh lặng)

  • “Trong các con, ai làm lớn hơn sẽ là người phục vụ các con”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa cho chúng con biết người làm lớn là người đến với những người bị loại bỏ, bị hất hủi; là người có lòng yêu thương. Chính Chúa đã làm gương cho chúng con. Tuy là Chúa và là Thầy, nhưng Chúa luôn coi mình như bạn hữu, như anh em. Nhất là Chúa đã biểu lộ trọn vẹn dung mạo người tôi trung đau khổ của Thiên Chúa.  Như thế, “làm lớn” theo quan điểm của Chúa chính là cúi xuống để chân thành phục vụ anh em trong yêu thương.

Lạy Chúa, đời sống của chúng con cũng cần phải thể hiện đức tin của mình qua hành động. Xin Chúa dạy chúng con luôn biết hành động bác ái, yêu thương tha nhân: Hành động tìm vinh danh Chúa chứ không phải làm để lấy tiếng khen, tiếng thơm ở đời; Hành động vì lòng mến Chúa và hướng đến các linh hồn chứ không đơn thuần là việc bác ái làm qua loa, chiếu lệ.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, “nói nhiều, làm ít” đang là một căn bệnh khá phổ biến trong xã hội chúng con. Người ta dễ dàng thất tín, thất hứa. Khi cái lợi chẳng còn, người ta sẵn sàng “nói một đàng làm một nẻo” để tìm an toàn cho bản thân. Ngay trong gia đình của chúng con, nhiều lúc, chúng con cũng nói một đàng làm một nẻo. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết sống nhất quán giữa lời nói và việc làm. Xin cho niềm tin của chúng con luôn được xây dựng bằng lòng mến nồng nàn, bằng đức tin kiên vững/ để nhờ đó, chúng con luôn tìm vinh danh Chúa trong từng lời nói và việc làm của chúng con. Amen.