Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 4 TN B

print

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 4 THƯỜNG NIÊN NĂM B

TIN VÀO LỜI QUYỀN NĂNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cung kính thờ lạy và tôn vinh Chúa. Chúng con xin hết lòng cảm tạ Chúa vì muôn ân huệ cao vời Chúa đã thương ban cho chúng con. Giờ đây, xin Chúa soi trí mở lòng cho chúng con, để Lời Hằng Sống của Chúa luôn trở thành kim chỉ nam hướng dẫn chúng con/ tiến bước trong Tình Yêu và Sự Sống.

  •  “Người ta kinh ngạc về giáo lý của Người, vì Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền”.

Lạy Chúa Giêsu, người ta kinh ngạc về tính uy quyền trong những Lời Chúa phán dạy, bởi lẽ Lời đó là Lời phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ phía con người. Thật vậy, Lời Chúa phán có thể cứu chữa kẻ bị quỷ ám, trừ khử thế lực Satan và đem lại cho con người cuộc sống an bình. Như thế, ngang qua Lời Chúa phán và việc Chúa làm, chúng con xác tín hơn: Thiên Chúa đã đến ở cùng loài người chúng con.

Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con đang nhận thấy hiệu năng của Lời Chúa được tỏ bày cách cụ thể: trong một thế giới đầy tính chia rẽ, hận thù, Lời Chúa đang đổ tràn vào lòng nhiều người tình yêu, sự hiệp nhất/ biến họ trở thành sứ giả và chứng tá cho Tình Yêu Chúa; giữa một xã hội thực dụng nơi mà nhiều kẻ tìm sự ảnh hưởng tranh giành quyền lợi, Lời Chúa lại thức tỉnh chúng con sống lòng bao dung thương xót như Cha trên trời. Hơn thế nữa, Lời Chúa còn giúp chúng con tìm lại sự sống. Xin Chúa giúp chúng con luôn biết yêu mến và đón nhận Lời Chúa dạy trong từng phút giây của đời sống chúng con.

(Thinh lặng)

  • “Thần ô uế liền dằn vặt người ấy, thét một tiếng lớn, rồi xuất khỏi người ấy”.

Lạy Chúa Giêsu, nhìn vào thực tế đời sống của chúng con ngày nay, xem ra ma quỷ đang có vẻ hoạt động cách mạnh mẽ trong lòng nhiều người/ và nó cũng có vẻ thắng thế trên nhiều phương diện khác nhau. Chẳng hạn, chưa bao giờ tội lỗi lan tràn khắp chốn như ngày hôm nay: ly dị nhiều hơn, phá thai nhiều hơn, ngoại tình nhiều hơn, thanh thiếu niên phạm pháp cũng nhiều hơn… Xin Chúa cứu chúng con bằng Lời quyền năng của Chúa.

Lạy Chúa, đối diện trước những thách đố và khủng hoảng ấy, chúng con rất cần có Chúa hướng dẫn và giải thoát chúng con. Chúng con tin rằng bí quyết giúp Chúa vượt thắng các cơn cám dỗ của ma quỷ/ chính là nhờ sự kết hiệp mật thiết với Chúa Cha. Nhờ liên kết với Cha, Chúa không chỉ thắng được ma quỷ/ mà còn trừ được ma quỷ. Xin Chúa giúp chúng con, trong từng ngày sống, biết gắn kết hơn với Chúa/ bằng đời sống cầu nguyện liên lỉ, bằng việc tham dự Thánh lễ cách tích cực sốt sắng, và đón nhận các bí tích trong tinh thần tin yêu. Nhờ đó, chúng con sẽ có sức mạnh để xua trừ sự dữ/ cũng như loại bỏ những lạc thú thấp hèn đang hoạt động trong chúng con.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hạnh phúc Nước Trời dành cho những ai biết sống theo Lời Chúa dạy. Xin Chúa cho chúng con biết đặt ưu tiên hàng đầu cho việc tìm kiếm Nước Chúa. Nhất là, xin Chúa giúp chúng con biết cộng tác và tham gia vào sứ mạng cứu độ của Giáo Hội; để chúng con cùng “hiệp hành” với nhau trên con đường Tin Mừng mà Chúa đã dạy chúng con. Amen.