Chầu Thánh Thể Chúa nhật Lễ CGS Chịu Phép Rửa, Năm C

print

Chầu Thánh Thể Chúa nhật Lễ CGS Chịu Phép Rửa, Năm C

Lc 3,15-16,21-22

 Sống Ơn Gọi Làm Con Chúa

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, tạ ơn và kính mến Chúa. Chúa đã ban cho chúng con Thánh Thần Tình Yêu để thánh hóa chúng con. Hơn nữa, qua hy tế trên thập giá, Chúa đã rửa sạch tội lỗi chúng con. Xin Chúa giúp chúng con và các bạn trẻ sống ơn gọi làm con Chúa là luôn sống trong tâm tình vâng phục thánh ý Chúa. Giờ đây, xin Chúa mở tâm hồn chúng con để chúng con sốt sắng lắng nghe Lời Chúa.

“Người sẽ làm phép rửa cho các ông trong Chúa Thánh Thần và lửa”.

Lạy Chúa Giêsu, thánh Gioan Tẩy Giả đã khiêm tốn nói lên một sự thật về điều ông đang cử hành. Đó là, “Tôi làm phép rửa cho các ông bằng nước, nhưng Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến… Chính Người sẽ làm phép rửa cho các ông trong Chúa Thánh Thần và lửa”. Quả thật, Chúa đã dùng Thánh Thần Tình Yêu và lửa mến để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi, và làm cho chúng nên một với Chúa. Nhờ đó, chúng con được sống vui trong Chúa là Đấng Cứu Chuộc chúng con.

Lạy Chúa, chúng con đã lãnh nhận Bí tích rửa tội, nhưng đôi khi chúng con đã không thoát ra khỏi sự yếu đuối và hướng chiều về đàng tội. Chúng con thường hay chạy theo những sự thấp hèn của tiền tài, danh vọng và lạc thú trần gian. Xin Chúa giúp chúng con khi nhìn nhận tội lỗi của mình, thì nảy sinh một ước muốn nên tốt hơn. Xin Chúa cho chúng con nhận thấy giữa tình yêu của Chúa và tội lỗi có một sự mâu thuẫn trái nghịch để chúng con quyết tâm thay đổi đời sống và trông cậy Chúa giúp đỡ.

(Thinh lặng)

“Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã luôn tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa Cha. Chúa đã xếp mình trong đoàn người tội lỗi, đã bước xuống dòng sông Giođan để chịu phép rửa sám hối của Gioan, dù Chúa là Đấng thanh sạch vô biên. Chúa Cha đã hài lòng và chứng nhận rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con”.

Lạy Chúa, bằng tình yêu vâng phục, Chúa đã làm đẹp lòng Chúa Cha và mang lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã nêu gương cho chúng con và những người trẻ trong việc sống đúng bổn phận làm con trong gia đình. Đó là, con cái cần kính trọng và làm vẻ vang cha mẹ bằng lòng kính mến và biết ơn cha mẹ. Chúng con cần bày tỏ ra trong suốt cuộc đời bằng mối dây yêu thương, kính trọng, có trách nhiệm và vâng lời. Xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm chúng con đã trót phạm làm mất lòng Chúa và phiền lòng cha mẹ. Xin Chúa đổ tràn tình yêu Chúa vào lòng chúng con, đặc biệt là những người trẻ, để nhờ tình yêu Chúa thôi thúc, chúng con can đảm làm hai lòng Chúa, hơn là làm hài lòng thế gian và bản thân chúng con.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ơn gọi làm con Chúa là ơn gọi cao quý mà chúng con phải giữ lấy và sống cho xứng đáng dù phải hy sinh cả mạng sống. Đó là điểm then chốt quan trọng nhất giúp chúng con đạt được ơn cứu độ. Xin Chúa cho từng người chúng con, cách riêng là những người trẻ biết quý trọng ơn gọi làm con Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết tìm kiếm và thi hành ý Chúa trong mỗi phút giây, để mọi việc chúng con làm đều đẹp lòng Chúa và làm sáng danh Chúa hơn. Amen.

www.giaophanbaria.org