Chầu Thánh Thể Chúa nhật Lễ Hiển Linh:  Khao Khát Gặp Chúa

print

Chầu Thánh Thể Chúa nhật Lễ Hiển Linh–    Mt 2,1-12

  Khao Khát Gặp Chúa

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi lần chúng con chiêm ngắm và thờ lạy Chúa nơi Bí tích Thánh Thể là mỗi lần chúng con được đón nhận mầu nhiệm cao vời của Chúa. Chúa đã đoái thương và tỏ lộ dung nhan của Chúa cho những kẻ bé mọn, những người đã đặt trọn niềm tin và lòng mến vào Chúa. Xin Chúa khơi lên trong chúng con và các bạn trẻ lòng mến Chúa, để chúng con luôn khao khát đón Chúa vào trong đời sống mỗi ngày. Nhờ vậy, chúng con sẽ được nên một với Chúa.

“Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy Đức Vua”.

Lạy Chúa Giêsu, dõi theo hành trình tìm kiếm Chúa của các đạo sĩ, chúng con được mời gọi nhìn lại hành trình theo Chúa của chúng con trong đời sống đức tin. Chúng con tự hỏi rằng: Động lực nào khiến cho các đạo sĩ lại có sự khát khao tìm kiếm Chúa đến thế? Phải chăng họ đã được Chúa mặc khải cách tỏ tường trong hành trình tìm kiếm Chúa? Nhìn vào hành trình của các đạo sĩ, chúng con nhận thấy họ cũng phải bước đi trong mò mẫm, lo âu, sợ hãi, và có khi thất vọng vì mất đi dấu vết ban đầu. Thế nhưng, sự kiên định và lòng khao khát tìm kiếm Chúa đã thúc đẩy họ vượt qua những khó khăn tưởng chừng vô vọng.

Lạy Chúa, lương tâm chúng con tự vấn rằng: Chúng con có thật sự khao khát tìm kiếm Chúa trong đời sống mỗi ngày không? Chúng con muốn gặp Chúa thì phải khao khát tìm kiếm, phải nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách trong sự tin tưởng phó thác. Xin Chúa ban thêm ơn đức tin và lòng mến, để chúng con luôn vững vàng kiên định trong việc tìm kiếm Chúa mỗi ngày.

(Thinh lặng)

 “Khi vào nhà, họ thấy Hài Nhi cùng với bà Maria Mẹ Người, và họ phủ phục thờ lạy Người”.

Lạy Chúa Giêsu, còn niềm vui nào cho bằng khi các đạo sĩ được chiêm ngắm Chúa là Đấng Cứu Thế cách tỏ tường. Bao hy sinh, vất vả và cố gắng của các ngài đã được đáp trả bằng một niềm vui lớn lao khi họ gặp được Chúa. Quả thật, có vượt qua thập giá mới đạt đến vinh quang; có ra công kiếm tìm thì mới gặp được như lời Chúa nói: “Ai tìm thì sẽ thấy; ai gõ thì sẽ mở cho”.

Lạy Chúa, với cuộc sống tất bật hằng ngày, nhiều lúc chúng con quên tìm Chúa trong đời sống. Chúng con cứ mải mê tìm kiếm những thứ thuộc về vật chất mà quên tìm kiếm hạnh phúc vĩnh cửu. Chúng con lo kiếm tìm hư danh để rồi thất vọng, chiều theo dục vọng để rồi tâm hồn trống rỗng. Xin Chúa thức tỉnh và mở đôi mắt đức tin của chúng con, để chúng con biết nhận ra những dấu chỉ mà Chúa đang gởi đến nơi những anh chị em sống bên cạnh chúng con. Xin Chúa cho chúng con nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những người khốn khổ nghèo hèn, để chúng con cũng sẽ được thấy Chúa cách tỏ tường trong ngày sau hết.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đang ở với chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa vì Chúa là Đấng Cứu Độ chúng con. Xin Chúa hằng đốt lên trong lòng chúng con và những người trẻ lòng mến Chúa, để chúng con luôn hăng say nhiệt thành thi hành sứ mạng của Kitô hữu, là đón nhận và trao ban Chúa cho mọi người. Nhờ vậy, chúng con sẽ có được niềm vui ơn cứu độ Chúa đã mang lại cho nhân loại chúng con. Amen.

www.giaophanbaria.org