Chầu Thánh Thể Chúa Nhật Lễ MTC Chúa Năm C

print

  Chầu Thánh Thể Chúa Nhật Lễ MTC Chúa Năm C

Sống Tình Yêu Trao Ban  

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, tôn vinh và cảm tạ Chúa. Vì yêu thương, Chúa đã ở lại với chúng con trong Bí tích Thánh Thể để trao ban tình yêu Chúa cho chúng con. Xin Chúa dạy chúng con và các bạn trẻ biết sống yêu thương và biết trao ban tình yêu Chúa cho mọi người. Xin Chúa dùng Lời Hằng Sống và Bánh Thánh Thể nuôi dưỡng linh hồn chúng con.

  • “Chúa Giêsu cầm năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ”.

Lạy Chúa Giêsu, năm chiếc bánh và hai con cá quả thật quá ít ỏi. Thế nhưng, Chúa đã làm phép lạ để tất cả dân chúng được ăn no nê. Trình thuật này giúp chúng con nhớ đến Bữa Tiệc Ly. Trong đêm bị nộp, Chúa đã thiết lập Bí tích Thánh Thể để trao ban Mình và Máu Chúa làm thần lương nuôi sống linh hồn các tín hữu. Chúa cũng đã ban Mình và Máu Chúa cho chúng con, để chúng con hiến mình cho Chúa trong tình yêu và kết hiệp với Chúa khi Rước lễ. Nhờ đó, chúng con được liên kết với một Thân mình Chúa là Hội Thánh.

Lạy Chúa, Thánh Thể là suối nguồn và đỉnh cao của tất cả đời sống người tín hữu chúng con. Mỗi khi rước Chúa vào lòng, chúng con cảm nghiệm được sống sự sống thần linh của Chúa. Chiêm ngắm Thánh Thể Chúa, Chúng con đang được sống mầu nhiệm tình yêu. Xin Chúa cho chúng con biết trao ban tình yêu Chúa cho mọi người bằng sự hy sinh và chia sẻ cơm áo cho nhau.

(Thinh lặng)

  • “Tất cả đều ăn no nê”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban Thánh Thể Chúa làm lương thực nuôi dưỡng và cho chúng con được sống đời đời. Đó chính là tặng phẩm tình yêu Chúa dành cho chúng con. Chúa đã ban phát cho hết tất thảy mọi người, còn hơn cả nhu cầu trước mắt của họ. Chúa cũng đang mời gọi chúng con trở nên quà tặng cho nhau. Nhất là trong đời sống gia đình, các thành viên được mời gọi quyện đời mình trong Thánh Thể bằng cách sống hy sinh quên mình, diễn tả tình yêu thập giá và hy tế Thánh Thể.

Lạy Chúa, bằng cách biến đổi bánh thành Thân xác Chúa và rượu thành Máu Chúa, Chúa đã trao ban cho chúng con sự sống của Chúa để biến nó thành một cử chỉ yêu thương, một hành vi tận hiến toàn vẹn. Chúa mời gọi chúng con biến đời mình thành tấm bánh được bẻ ra để trao ban cho muôn người. Xin Chúa ban cho chúng con và các bạn trẻ một tấm lòng yêu thương quảng đại để chúng con đến với những người nghèo khổ và cho họ những của ăn làm vơi cơn đói. Xin Chúa cho chúng con được kết hiệp với Chúa trong Thánh Thể để chúng con nên một với Thiên Chúa, như lương thực nên một với thân xác.

(t)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa cho chúng con luôn nhận ra tình yêu cao cả mà Chúa dành cho chúng con trong Bí tích Thánh Thể, để chúng con sống tâm tình tạ ơn và luôn biết trao ban tình yêu cho nhau. Xin Chúa giúp chúng con và những người trẻ biết yêu mến Thánh Thể: mắt hướng về Chúa là Ánh sáng, trái tim đặt gần trái tim thánh của Chúa. Xin Chúa ban ơn để chúng con tuyên xưng tin; để chúng con sống lòng mến Chúa; và để chúng con phụng sự Chúa và tìm kiếm Chúa bằng một đời phó thác cậy trông. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa