Chầu Thánh Thể CN 1 Mùa Vọng Năm A

print

CHẦU THÁNH THỂ CN 1 MÙA VỌNG NĂM A

SỐNG TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện giữa chúng con. Chúng con thờ lạy, chúc tụng và cảm tạ Chúa/ vì trong một năm Phụng vụ qua, Chúa đã thương ban cho chúng con biết bao ơn lành. Bước vào năm Phụng vụ mới này, chúng con xin Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng con sống đẹp lòng Chúa. Cách cụ thể, xin Chúa giúp chúng con sống tâm tình Mùa Vọng là tỉnh thức và sẵn sàng đón chờ Chúa đến.

  • “Điều đã xảy ra thời ông Nôê thế nào, thì ngày Con Người đến cũng sẽ như vậy”.

Lạy Chúa Giêsu, như những người sống trong thời ông Nôê, nhiều khi chúng con cũng mải mê chạy theo những lo toan của cuộc sống đời tạm này mà quên đi hạnh phúc vĩnh cửu mai sau. Chúng con lo tìm kiếm tiền bạc, của cải, danh vọng thay vì nhận biết và thực thi những điều Chúa dạy. Chúng con lo tìm kiếm những thú vui nơi đời tạm này, thay vì tìm kiếm niềm vui trong Chúa qua Thánh lễ mỗi ngày.

Lạy Chúa, Lời Chúa nhắc nhở chúng con về ngày Chúa sẽ đến. Chúa sẽ đến trong ngày chung cuộc của thế giới và cách riêng trong giờ ra đi của mỗi người chúng con. Xin Chúa cho chúng con, trong khi lo toan cho cuộc sống trần thế, cũng biết chuẩn bị cho ngày Chúa đến với mỗi người chúng con. Xin Chúa đừng để chúng con mải mê với những dự tính đời này mà quên đi dự phóng cho đời sau. 

(Thinh lặng)

  • “Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con đến”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết chúng con đang sống trong một thế giới với nhiều cám dỗ mời gọi; Chúa cũng biết con người của chúng con yếu đuối/ dễ chiều theo những đam mê và thú vui trần thế. Bởi đó, Chúa cảnh tỉnh tưng người chúng con: “Hãy tỉnh thức, vì chúng con không biết giờ nào Chúa các con đến”. Bên cạnh đó, Chúa cũng mời gọi chúng con phải luôn sống trong thái độ sẵn sàng: “Các con phải sẵn sàng, vì giờ các con không ngờ, Con Người sẽ đến”.

Lạy Chúa, tỉnh thức và sẵn sàng là những phương thế cần thiết để giúp chúng con chủ động đón chờ ngày Chúa đến. Xin Chúa giúp chúng con đừng để lòng mình ra nặng nề bởi những lo toan trong cuộc sống; biết chuẩn bị tâm hồn bằng cách lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Để rồi, nhờ ánh sáng và sức mạnh của Lời Chúa, chúng con khiêm tốn nhận ra những lầm lỗi thiếu sót của chúng con. Xin cho chúng con biết siêng năng đến với Chúa để được ơn tha thứ và chữa lành.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Mùa Vọng là thời gian giúp chúng con sống tỉnh thức và sẵn sàng đón chờ Chúa đến. Xin Chúa giúp chúng con biết sống tỉnh thức trước những cám dỗ lam cho tâm hồn chúng con ra nặng nề vì những lầm lỗi thiếu sót/ mà chúng con trót phạm đến Chúa và với tha nhân. Xin Chúa cho chúng con cũng biết nhận ra những lầm lỗi của bản thân/ để chúng con sẵn sàng hoán cải mà trơ về cùng Chúa. Có như vậy, chúng con mới có thể tỉnh thức và sẵn sàng đón Chúa đến mọi giây phút trong cuộc đời của chúng con. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa