Chầu Thánh Thể CN 21 Thường Niên Năm C

print

Chầu Thánh Thể CN 21 Thường Niên Năm C

BƯỚC VÀO CON ĐƯỜNG HẸP- ĐỨC TIN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện với chúng con. Chúng con thờ lạy, ngợi khen và tôn vinh Chúa. Chúa đã yêu thương và hiến thân cho chúng con. Chúa muốn tất cả chúng con được sống viên mãn la hạnh phúc Nước Trời. Chúa đã dạy cho chúng con biết Nước Trời rộng lớn bao la, nhưng để vào được đó chúng con phải đi con đường hẹp. Đó là con đường thập giá mà Chúa đã đi để mở lối cho chúng con.

“Hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì ta bảo cho các người biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không thể được”.

Lạy Chúa Giêsu, niềm hy vọng Kitô giáo nhắc cho chung con về sự sống đời đời – về hạnh phúc nước trời Chúa hứa ban. Tuy nhiên, mỗi người chúng con phải dày công tìm kiếm mới có thể đạt được. Vậy nên, Chúa đã khích lệ và nhắc nhở chúng con: “Hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì ta bảo cho các con biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không thể được”. Chúa đã muốn chúng con qua cửa hẹp mà vào Nước Chúa, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống (x. Mt 7,13-14).

Lạy Chúa, trước lời mời gọi của Chúa, không ít người đã âm thầm rút lui, quay đầu rẽ lối. Chúng con muốn được hưởng hạnh phúc Thiên đàng nhưng còn ngại vác thập giá. Chúng con còn thích chiều theo bản tính tự nhiên, làm theo sở thích mà chưa theo ý Chúa. Xin Chúa giúp chúng con và các bạn trẻ luôn trung thành bước theo Chúa trên con đường thập giá để chúng con được vào dự tiệc Nước Trời với Chúa.

(Thinh lặng)

“Người ta sẽ từ đông sang tây nam bắc nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mạc khải cho chúng con biết Nước Trời là dành cho tất cả mọi người. Thực khách của bữa tiệc ấy không phân biệt người giàu kẻ nghèo, người nam người nữ, màu da, sắc tộc hay ranh giới. Thực khách của bữa tiệc Nước Trời là tất cả những ai tin nhận Chúa và sống theo Lời Chúa. Trang phục của bữa tiệc là các nhân đức và phẩm chất tốt của đời sống. Đó là, chính trực, ngay thẳng, yêu thương, từ bỏ và hiến thân phục vụ như Chúa đã dạy và đã sống. Khi sống như thế là chúng con đang đi trên con đường hẹp của Tin Mừng để tiến về Quê Trời.

Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng muốn được vào Nước Chúa. Nếu trong đời sống hôm nay, chúng con khước từ Chúa, sống bất chính, thì ngày sau hết, chúng con sẽ bị Chúa khước từ: “Ta không biết các ngươi từ đâu đến; hãy đi khỏi mặt ta, hỡi tất cả những kẻ làm điều bất chính”. Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho chúng con, giúp chúng con tin Chúa và cùng Chúa bước đi trên con đường hẹp để tiến về Quê Trời.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa mời gọi chúng con hãy ra công làm việc vì hạnh phúc Nước Trời. Xin Chúa cho chúng con và những người trẻ luôn sống theo lời Chúa dạy, có được sức mạnh của ý chí và ơn thánh Chúa ban. Xin Chúa giúp chúng con luôn kiên vững chọn và bước đi trên con đường hẹp, biết sống công chính để được Chúa đón vào dự tiệc Nước Trời. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa