Chầu Thánh Thể CN 25 Thường Niên Năm C

print

Chầu Thánh Thể CN 25 Thường Niên Năm C

SỐNG TRUNG TÍN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, cảm tạ và tôn vinh Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con được làm người, được làm con Chúa. Chúa cũng ban cho mỗi người chúng con một ơn gọi riêng: là linh mục, tu sĩ, hay sống đời hôn nhân gia đình. Xin Chúa cho chúng con luôn trung tín với Chúa khi biết sống theo những đòi hoi của Tin mừng và chu toàn trách nhiệm ở mỗi bậc sống mà Chúa ban cho chúng con.

  • “Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn”.

Lạy Chúa Giêsu, cuộc sống của chúng con được bắt đầu từ sự nhỏ bé. Sự nhỏ bé của bào thai trong lòng mẹ, sự non nớt của một trẻ sơ sinh, sự đơn sơ của một bé thơ vào trường mầm non. Sự nhỏ bé được tiếp nối bằng sự trưởng thành. Chúng con ngày càng lớn lên trong thân xác và vững mạnh trong tinh thần. Theo dòng thời gian ấy, Chúa trao cho chúng con trách nhiệm, bổn phận từ nhỏ bé đến lớn hơn và muốn chúng con trung tín thực thi.

Lạy Chúa, đã nhiều lần trong cuộc sống chúng con bất trung khi không chu toàn trách nhiệm của mình. Trong đời sống gia đình chúng con thiếu trách nhiệm với vợ, chồng, con cái. Trong cộng đoàn giáo xứ chúng con không biết thực hiện bổn phận của một giáo dân trong xứ đạo. Nhất là trong đời sống làm con Chúa, chúng con đã nhiều lần bất tín với Chúa khi bỏ nhà thờ, bỏ lễ Chúa nhật, khi lỗi phạm đến những giới răn của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống trung tín với những bổn phận trong từng bậc sống của chúng con.

(Thinh lặng)

  • “Các con không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được”.

Lạy Chúa Giêsu, tiền của mà Chúa muốn nói đến chính là của cải trần gian, là những ham muốn vật chất lẫn xác thịt, những lợi lộc thấp hèn của thế gian. Hôm nay, Chúa nói: Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Chúng con không thể làm tôi hai chủ được, vì sẽ yêu mến chủ này và ghét chủ nọ. Tiền của thuộc về thế gian dễ làm chúng con xa cách Chúa. Xin Chúa ban sức mạnh cho chúng con và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ.

Lạy Chúa, giữa một thế giới mà đồng tiền đầy sức mạnh khuyến rũ, một thế giới đề cao thỏa mãn đam mê xác thịt, và người ta hay trọng người có tiền có quyền, thì chúng con bị chao đảo nhiều lắm. Xin ánh sáng Lời Chúa dẫn đường chúng con đi. Xin sức mạnh từ Thánh Thể Chúa bổ sức cho chúng con. Và xin Thánh Thần Chúa canh tân, đổi mới coi lòng của chúng con và những người trẻ để chúng con không rơi vào cám dỗ của tiền của, đam mê xác thịt mà lạc xa Chúa.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa ban cho chúng con thời gian để sống, để làm người và làm con Chúa. Chúa không ngừng gia tăng ân sủng cho chúng con và luôn nuôi dưỡng chúng con bằng Lời Chúa và Bánh Thánh Thể. Xin Chúa cho chúng con và những người trẻ mỗi ngày biết dâng lời tạ ơn Chúa và trung tín trong chức vị lam con Chúa và trong bậc sống của chúng con. Amen.

Nguồn Gp Bà Rịa