Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 4 – Cuộc sống trong Chúa Thánh Thần

print

Cuộc sống trong Chúa Thánh Thần

Đời sống thiêng liêng là đời sống trong Chúa Thánh Thần, hoặc cách chính xác hơn, là đời sống của Chúa Thánh Thần trong ta. Chính nhờ đời sống thiêng liêng này mà ta có thể sống bằng một tâm hồn mới trong một thời đại mới. Một khi ta đã hiểu được điều ấy, thì ý nghĩa của việc cầu nguyện trở nên rõ ràng. Đó chính là cách diễn tả đời sống của Chúa Thánh Thần trong ta. Cầu nguyện không phải là ta làm một cái gì đó, mà là Chúa Thánh Thần làm một cái gì đó trong ta. Thánh Phaolô viết cho tín hữu Côrintô: “Không ai có thể nói ‘Giêsu là Chúa’ mà lại không do tác động của Chúa Thánh Thần” (1 Cr 12, 3), và cho tín hữu Rôma, ngài viết: “Thần Khí đỡ đần tình cảnh yếu hèn của ta. Vì cầu nguyện thế nào cho phải, ta nào có biết, chính Thần Khí rên lên trong ta những tiếng rên khôn tả, và Thiên Chúa Đấng thấu suốt mọi sự trong ta, biết Thần Khí muốn nói gì, và Thần Khí chuyển cầu cho các thánh rập theo ý muốn của Thiên Chúa” (Rm 8, 16-17). Cầu nguyện là công việc của Chúa Thánh Thần.