Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 4 (tt) – Hơi thở của Thiên Chúa trong ta

print

Hơi thở của Thiên Chúa trong ta

Khi nói về Chúa Thánh Thần, ta thường nói về hơi thở của Thiên Chúa đang hít thở trong ta. “Thần khí” tiếng Hy Lạp là pneuma, có nghĩa là “hơi thở”. Ta ít khi ý thức về hơi thở của ta. Hơi thở lại rất quan trọng đối với sự sống đến độ ta chỉ nghĩ đến nó khi có sự bất ổn nào đó.

Thần Khí Thiên Chúa giống như hơi thở của ta. Thần Khí Thiên Chúa gần gũi ta hơn cả ta gần gũi với ta. Có lẽ ta ít khi ý thức về Chúa Thánh Thần, nhưng không có Ngài ta không thể sống “đời sống thiêng liêng” được. Chính Thần Khí Thiên Chúa cầu nguyện trong ta, đem lại cho ta những hoa trái là lòng yêu mến, sự tha thứ, tốt lành, hiền hậu, bình an và vui mừng. Chính Thần Khí ban cho ta sự sống mà cái chết không thể hủy diệt được.

Bread for the Journey

Có thể thách đố của Tin Mừng nằm trong lời mời gọi chấp nhận một quà tặng mà ta không thể lấy gì đền đáp. Vì quà tặng này chính là hơi thở sự sống của Thiên Chúa mà Thần Khí đổ vào lòng ta nhờ Đức Giêsu Kitô. Hơi thở sự sống này giải thoát ta khỏi sợ hãi và cho ta một nơi ở mới. Những ai sống đời cầu nguyện luôn sẵn sàng đón nhận hơi thở của Thiên Chúa và để Ngài canh tân và mở rộng cuộc sống mình. Trái lại, những ai chưa hề cầu nguyện sẽ chẳng khác gì trẻ em bị suyễn: bởi chúng thiếu hơi thở, nên toàn bộ thế giới này teo lại trước mặt chúng. Chúng bò vào một góc nào đó để tìm không khí và hầu như rất đớn đau. Nhưng ai cầu nguyện, người ấy sẽ mở lòng ra cho Thiên Chúa và lại có thể hít thở cách thoải mái.

With Open Hands.