Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 5tt – Đi vào căn nhà tình yêu

print

Đi vào căn nhà tình yêu

 

Chúa Giêsu nói với ta trong Tin Mừng bằng những lời rất mạnh. Ta nghe những lời sau âm vang trong suốt cả Tin Mừng: “Đừng sợ”. Đó là lời Gabriel nói với Zacharia, nói với Đức Maria, và là những lời các thiên thần nói với các phụ nữ tại mộ Chúa: “Đừng sợ!”. Và đó cũng là những lời Chúa nói… khi hiện ra với các môn đệ: “Đừng sợ. Thầy đây. Thầy đây. Đừng sợ”. Sợ hãi không khi nào do bởi Thiên Chúa. Ta là Thiên Chúa tình yêu, một vị Thiên Chúa mời con đón nhận — đón nhận ơn vui mừng và bình an và lòng biết ơn của người nghèo, và dẹp bỏ những nỗi sợ để con có thể bắt đầu chia sẻ những gì con đang sợ phải buông bỏ”.

Lời mời gọi của Đức Kitô là lời mời gọi ra khỏi căn nhà sợ hãi mà bước vào căn nhà tình yêu: đi ra khỏi chốn tù đầy để bước vào chốn tự do. “Hãy đến với Tôi, đến với căn nhà của Tôi, một căn nhà tình yêu”, Chúa Giêsu nói. Ta thấy được lời mời ấy trong suốt cả Cựu Ước và Tân Ước: “Ôi, tôi khao khát được ở trong nhà Chúa. Chúa chính là nơi ẩn náu của tôi, là đồn lũy, là sự an toàn của tôi”. “Thưa, thầy, Thầy ở đâu?”, các môn đệ hỏi. “Hãy đến mà xem”, Chúa nói. Và họ đã đến và ở lại với Ngài. Lời đã thành xác phàm và đã cắm lều giữa chúng tôi để Thiên Chúa có thể ở giữa ta trong căn nhà tình yêu. “Và Thầy về cùng Cha để dọn chỗ cho anh em, vì trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ cho anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy đã ở lại trong anh em. Hãy sống trong danh Chúa – danh của một nơi mà anh em phải cư ngụ. Bạn đang ờ đâu? Bạn có ở trong danh ấy không? Bạn có ở Irong chốn yêu thương không?

The Road to Peace.