Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 6tt – Chăm chú lắng nghe

print

Chăm chú lắng nghe

Khi ta bước vào trong sự tĩnh mịch, ta sẽ thường nghe được hai tiếng nói – tiếng nói của thế gian và tiếng nói của Chúa – kéo ta vào trong hai chiều hướng đối nghịch nhau. Nhưng nếu ta luôn trung thành trở về với nơi tĩnh mịch, thì tiếng nói của Chúa sẽ dần dần mạnh hơn và dần dần ta sẽ biết và hiểu bằng lý trí và con tim sự bình an ta đang tìm kiếm.

Ta làm gì trong sự tĩnh mịch của ta? Câu trả lời đầu tiên là không làm gì cả. Bạn chỉ cần hiện diện với Đấng muốn sự chú tâm của ta và muốn ta lắng nghe; Chính trong sự hiện diện “vô ích” này với Thiên Chúa mà dần dần ta có thể chết đi đối với những ảo tưởng về quyền lực và kiểm soát và biết lắng tai nghe tiếng nói của tình yêu vẫn ẩn tàng tại trung tâm của hữu thể ta. Nhưng “không làm gì, trở thành vô ích” ở đây không thụ động như ta nghĩ. Thật vậy, chúng đòi phải cố gắng và chú tâm nhiều. Chúng mời gọi ta tích cực lắng nghe, nhờ thế ta luôn sẩn sàng đối với sự hiện diện chữa lành của Thiên Chúa và nhờ thế Ngài có thể đổi mới ta.

The Road to Peace.