Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 7tt: Cứ trung thành : trả lời của John Eludes

print

Cứ trung thành : trả lời của John Eludes

Sáng nay, tôi đã đặt câu hỏi này với John Eludes : “Làm thế nào để tôi có thể thực sự phát triển một đời sống cầu nguyện sâu sắc khi tôi phải trở lại với những công việc bận rộn của tôi ?” Câu trả lời của John Eludes rất rõ ràng và đơn giản : “Giải pháp duy nhất là một chương trình cầu nguyện mà bạn sẽ không bao giờ phá vỡ mà lại không có ý kiến cùa vị linh hướng của bạn. Hãy đưa ra một thời gian thích hợp, và một khi thời gian ấy đã được ấn định, thì hãy bám chặt lấy bằng mọi giá. Hãy làm cho thời gian ấy thành nhiệm vụ quan trọng của bạn. Hãy để cho mọi người biết rằng đó là điều duy nhất bạn sẽ không thay đổi và đó là giờ bạn cầu nguyện… khi bạn trung thành, bạn sẽ dần dần khám phá ra rằng suy nghĩ về nhiều vấn đề khác của bạn thật là vô ích, vì lúc ấy bạn sẽ không thể giải quyết những vấn đề ấy được. Khi ấy bạn bắt đầu tự nhủ trong suốt những giờ tự do này là : “Vì hiện tôi không có gì phải làm, nên có lẽ tôi sẽ cầu nguyện thật tốt !” Vì thế, cầu nguyện trở nên quan trọng như ăn, như ngủ, và thời gian dành cho việc cầu nguyện thực sự trở thành thời gian giải thoát, thời gian bạn luôn gắn bó theo nghĩa tốt”

The Genesee Diary.