Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 7tt: Thực hành cầu nguyện

print

Thực hành cầu nguyện

Không có kỷ luật, thì việc không ngừng cầu nguyện vẫn chỉ là một lý tưởng mơ hồ, là một cái gì đó khơi gợi lên một sự lãng mạn nào đó nhưng vẫn không phải là một cái gì đó thực tế trong thế giới đương thời của ta. Kỷ luật muốn nói rằng ta cần làm một cái gì đó rất đặc biệt và cụ thể để tạo nên bối cảnh khiến đời sống không ngừng cầu nguyện có thể phát triển. Việc không ngừng cầu nguyện đòi hỏi phải tuân thủ kỷ luật của việc cầu nguyện. Những ai không dành ra một nơi và một thời gian nào đó mỗi ngày không để làm gì khác mà chỉ để cầu nguyện thôi, có thể sẽ không bao giờ muốn nghĩ đến việc trở nên người cầu nguyện không ngừng. Vì sao việc thực hành cầu nguyện có kế hoạch này lại quan trọng đến thế ? Quan trọng vì nhờ việc thực hành này, Thiên Chúa có thể trở nên hiện diện cách đầy đủ cho ta như một người đối thoại thực sự của ta…

Điều quan trọng nhất chính là ta quyết tâm cầu nguyện với sự hiểu biết rằng cầu nguyện chính là việc ở với Thiên Chúa cách minh nhiên. Ta thường nói : “Tôi phải sống trọn đời trong lòng biết ơn”, nhưng điều này chỉ có được khi ta thường dành một ngày nào đó để tôn vinh Thiên Chúa. Ta thường nói : “Ta phải luôn luôn yêu thương nhau”, nhưng điều ấy chỉ có được khi ta thường xuyên thực hiện những hành vi yêu thương cụ thể, rõ ràng. Tương tự như thế, ta thường nói : “Mọi tư tưởng của ta phải là lời cầu nguyện”, lời này chỉ đúng khi có những lần ta làm cho Thiên Chúa trở thành tư tưởng duy nhất của ta…

Nhiều người vẫn có ấn tượng rằng cầu nguyện chiêm niệm là một cái gì đó rất đặc biệt, rất “cao” hoặc rất khó, và việc ấy thực sự không dành cho những con người bình thường với những công việc và những vấn đề bình thường. Điều không may là kỷ luật của việc cầu nguyện chiêm niệm chỉ có giá trị đối với những ai có quá nhiều thứ trong đầu khiến họ có nguy cơ bị phân mảnh. Nếu đúng là mọi Kitô hữu đều được mời gọi để đưa mọi suy nghĩ của họ vào trong cuộc đàm thoại  liên tục với Chúa, thì việc cầu nguyện chiêm niệm có thể là một kỷ luật đặc biệt quan trọng đối với những ai dính líu tới quá nhiều công việc của thế gian này

Clowning in Rome.