Chỉ Có Một Điều Cần – Chương 7tt: Với những bàn tay mở rộng

print

Với những bàn tay mở rộng

Trong một xã hội dường như lúc nào cũng ắp đầy những sự khẩn cấp, bức thiết, thì cầu nguyện dường như là một hình thức bất thường của thái độ con người. Vì không nhận thức đầy đủ điều này, nên ta đã chấp nhận ý tưởng cho rằng “làm việc” quan trọng hơn cầu nguyện và dần dần ta đã nghĩ về cầu nguyện như một cái gì đó chỉ dành cho những lúc không có gì để làm….

Cần tập trung cố gắng, vì cầu nguyện không phải là sự đáp trả tự nhiên nhất của ta đối với thế giới này. Bị phó mặc cho những xung lực của mình, ta luôn luôn muốn làm một cái gì khác trước khi cầu nguyện. Thường, những gì ta muốn làm dường như chắc chắn là điều tốt – lên một chương trình giáo dục, giúp viết một bài giảng, lắng nghe những vấn đề của người ta, thăm bệnh nhân, lên kế hoạch phụng vụ, làm việc với tù nhân hoặc các bệnh nhân tâm thần – đến độ khó nhận ra được rằng ta có thể làm những việc ấy ngay, không chần chờ và như thế những việc ấy trở thành dấu chỉ của những nhu cầu của ta chứ không phải là dấu chỉ của lòng thương xót của Thiên Chúa.

Vì thế, cầu nguyện trong nhiều cách chính là tiêu chuẩn của đời sống Kitô hữu. Cầu nguyện đòi ta đứng trước nhan Thiên Chúa với đôi bàn tay rộng mở, trơ trụi và yếu hèn, bằng cách tự nhìn nhận và công bố cho người khác rằng không có Thiên Chúa ta không thể làm được gì. Với bầu khí người ta vẫn quen khuyên nhau : “Cứ làm hết sức, phần còn lại Thiên Chúa làm” thì đây quả là điều khó. Khi cuộc sống được chia ra thành một bên là “cố” hết sức của ta” và bên kia là “phần còn lại Thiên Chúa làm”, ta đã biến cầu nguyện thành phương thế cuối cùng chỉ được sử dụng khi các khả năng của ta bị cạn kiệt. Khi ấy ngay cả Chúa cũng thành nạn nhân của sự thiếu kiên nhẫn của ta. Tư cách của người môn đệ không có nghĩa là được quyền sử dụng Thiên Chúa khi ta không thể tự mình làm việc được. Trái lại, tư cách ấy có nghĩa là biết nhận ra rằng ta không thể làm được gì hết, nhưng Thiên Chúa có thể làm mọi sự nhờ ta. Là môn đệ, ta không chỉ tìm được một ít, mà tìm được tất cả sức mạnh, hy vọng, can đảm và tin tưởng của ta nơi Thiên Chúa. Vì thế, cầu nguyện phải là quan tâm dầu tiên của ta.

Compassion.