Chim đem bánh cho Tiên Tri Êlia

print

Chim đem bánh cho Tiên Tri Êlia

Xin bấm vào link dưới đây để xem clip:

http://us-en.superbook.cbn.com/video/birds-deliver-food-elijah