Chớ Trả Thù Theo Điệu Lý Bông Dừa

print

Chớ Trả Thù

Matthêu Thiên Tình Khắt

Mt 5,38-42

Lý Bông Dừa

Câu 1: Nghe này! Luật thuở xưa ghi là: Mắt đền theo mắt, Răng kia phải đền theo răng. Còn Ta Dạy bảo anh em rằng: Không thể mang thù, oan hờn với người ta. Mà nên, Hòa giải trong tình yêu bằng thứ tha đón nhận theo lệnh truyền Ki tô.

Câu 2: Khi mà. Người vả ta bên này. Thì ta ma hãy đưa luôn má còn bên kia. Và ai, kiện cáo anh em nhằm: Mong áo trong thì cho luôn áo ngoài đi. Và khi người muốn đi cùng ta thì hãy đi hai dặm cho đặm tình anh em.

Câu 3: Ai cần mà muốn xin ta gì thì ta mau hãy cho đi chứ đừng ngại chi, và ai mượn của anh em thì mau hãy vui lòng chớ đừng ngoảnh mặt đi. Vì ta là chứng nhân Tình Yêu, làm sáng danh Chúa Trời trên đường đời ta đi.

Câu 4: Ta ngồi mà gẫm suy Tin Mừng. Đời ta mau soogs theo gương của Thầy Giê su. Tình yêu làm chỉ nam cho đời. Luôn sống yêu người tôn thờ Chúa Trời luôn. Tình yêu làm chúng ta bình an. Lòng ta không oán hận hay giận hờn chi ai.

Kết: Đời của ta sau này, xin trọn lòng Tin – Yêu.