Chúa Giêsu Vào Thành Giêrusalem Trong Vinh Quang

print

Chúa Giêsu Vào Thành Giêrusalem Trong Vinh Quang 

Chúa Nhật Lễ Lá 10.04.22
 
vo ha
Thời gian 40 đêm ngày mùa chay sắp hết. Chúa nhật tuần nầy gồm 7 ngày đặc biệt gọi là Tuần Thánh của Kitô Giáo Roma. Con dân Chúa đang lần bước theo những kỷ niệm về mục đích và yêu cầu trọng đại nhất của Chúa Giêsu Cứu Thế,  trong những ngày cuối cùng của cuộc đời công khai tại dương thế.
 
Theo văn hoá Á Châu và cả vùng Tiểu Á Trung Đông, dân chúng nguyên thuỷ không tổ chức mừng ngày sinh nhật – Birthday – như Tây Phương, mà làm “đám giỗ” ghi nhớ và tưởng niệm ngày qua đời của thân nhân hay ân nhân của mình. Đó là ngày giờ dành riêng để hồi tưởng và tạ ơn công đức sinh thành dưỡng dục của những bậc tiền nhân và cũng để nối tiếp cuộc sống cao đẹp lý tưởng của các Ngài.
 
Về mặt đạo giáo, tuần “đám giỗ” nầy gọi là Thánh, vì dành riêng  để lo những việc thuộc về Chúa hầu sinh ích lợi cho linh hồn của mỗi người, bằng cách tích cực tham dự những nghi lễ phụng vụ đặc biệt nhất trong năm tại nhà thờ để tạ lỗi, thêm tâm tình thống hối, cùng chúc tụng, xin ơn và tạ ơn Chúa vì yêu thương con người cách tuyệt đỉnh đến chết trên thập giá đền tội và mang lại nguồn sống cho loài người.
 
Thứ năm của tuần nầy, gọi là Thứ Năm Tuần Thánh. Tại nhà thờ chính Toà, Đức Giám Mục Giáo Phận xin Chúa dùng quyền phép toàn năng, thánh hóa số dầu từ trái ôliêu, và chúc phúc cho con dân Chúa, như dấu chỉ của ơn lành ban xuống, cho tín hữu lãnh nhận dầu nầy qua Bích Tích. 
Cùng lúc, các linh mục trong giáo phận cũng đồng tế, dâng lễ  chung với Đức Giám Mục để ghi nhớ việc Chúa Giêsu thông truyền thiên chức Linh Mục cho các Tông đồ và cũng để chuyển lại cho những người được tuyển chọn sau nầy nữa. Thánh lễ chiều thứ năm nầy cũng để kỷ niệm Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể và  chầu Thanh Thể cho tới nửa đêm.
 
Thứ sáu tuần thánh, Hội Thánh chính thức suy tôn Thánh giá. Con dân Chúa tôn vinh Chúa Giêsu đã dùng gổ hình dáng thập tự, làm phương tiện  cứu rỗi nhân loại, bằng cái chết treo mình trên giá gổ nầy như một tội nhân.  Về mặt tinh thần,  thập giá là con đường dẫn tới vinh quang của Chúa. Nên ta cùng đi theo Người trên nẻo đường nầy, bằng cách chết cho con người cũ để sống lại thành con người mới với Chúa.
Hôm nay không thánh lễ. Chỉ có nghi thức rước lễ.
 
Mặt khác, theo văn hóa tôn giáo và cái nhìn của thế giới nói tiếng Anh lâu nay,  ngày nầy còn gọi là “Good Friday” Thứ Sáu Tốt, được ghi rõ trên tờ lịch hằng năm. Ngày nầy TỐT cho con người, vì được Chúa được tha thứ, được trong sạch, được chữa lành, được cứu rỗi, được sự sống phần linh hồn… 
 
Thứ Bảy Tuần Thánh, không có nghi lễ phụng vụ. Bàn thờ trống trơn. Dành thời gian tưởng niệm Chúa Giêsu yên nghỉ trong mồ đá.
 
Trở lại với đề tài chính của chúa nhật nầy, mỗi tín hữu khi tới nhà thờ, trên tay cầm  cành lá – thường là lá dừa – cùng với vị chủ tế, đọc bài Phúc Âm ghi lại những bước tiến vào đền thánh Giêrusalem của Chúa.
 
 Người là vị vua thái bình, vì ngồi trên lưng lừa, tiến bước trong vinh quang thánh thiện với dáng vẻ siêu phàm. Chính Chúa Giêsu đã sắp xếp cuộc khải hoàn vào Giêrusalem và trả lời thắc mắc của người biệt phái. Cuộc khải hoàn nầy, làm nền cho việc việc cứu rỗi mà chúa sắp thực hiện qua cái chết và bưóc vào vinh quang nước trời. Nào, ta cùng đọc chính Lời Chúa bên dưới cùng xin ơn thêm soi sáng.
 
I. Kiệu Lá:
 
BÀI PHÚC ÂM: Lc 19, 28-40 “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Khi ấy, Chúa Giêsu đi trước lên Giêrusalem. Và xảy ra là khi Người đến gần Bếtphagê và Bêtania, giáp núi gọi là núi Cây Dầu, Người sai hai môn đệ đi và bảo rằng: “Các con hãy đến làng trước mặt kia, vừa vào làng, các con sẽ gặp con lừa con cột sẵn đó chưa ai cỡi bao giờ. Các con hãy mở dây mà dẫn về. Và nếu có ai hỏi các con: “Tại sao các ông mở dây?” thì hãy nói thế này: “Vì Chúa cần dùng đến nó”. Hai người được sai ra đi, và gặp lừa con đứng đó như Chúa đã bảo. Hai ông đang mở dây lừa con, thì chủ nó hỏi rằng: “Sao các ông mở dây lừa con?”. Hai ông đáp: “Vì Chúa cần đến nó”. Hai ông dắt lừa về cho Chúa Giêsu, trải áo lên mình lừa và đặt Chúa lên trên. Dọc đàng, người ta trải áo trên lối đi. Khi Người đến gần triền núi Cây Dầu, tất cả đoàn môn đệ hân hoan lớn tiếng ca ngợi Chúa về mọi phép lạ họ đã thấy mà rằng: “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời”. Một vài người biệt phái trong đám đông nói cùng Người rằng: “Thưa Thầy, xin hãy mắng các môn đệ Ngài đi”. Chúa Giêsu nói: “Tôi bảo cho các ông biết nếu họ làm thinh, thì những viên đá sẽ la lên”.

 

 II. Thánh Lễ:    BÀI ĐỌC I: Is 50, 4-7  “Tôi đã không giấu mặt mũi tránh những lời nhạo cười, nhưng tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn”.  (Bài ca thứ ba về Người Tôi Tớ Chúa)

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn. Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn. Thiên Chúa đã mở tai tôi, mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu; tôi đã không che giấu mặt mũi, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi không phải hổ thẹn; nên tôi trơ mặt chai như đá, tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn.

 

 BÀI ĐỌC II: Pl 2, 6-11 “Người đã tự hạ mình; vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người”.

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Philipphê.

Chúa Giêsu Kitô, tuy là thân phận Thiên Chúa, đã không nghĩ phải giành cho được ngang hàng với Thiên Chúa; trái lại, Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm. Người đã tự hạ mình mà vâng lời cho đến chết, và chết trên thập giá. Vì thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Người, và ban cho Người một danh hiệu vượt trên mọi danh hiệu, để khi nghe tên Giêsu, mọi loài trên trời dưới đất và trong địa ngục phải quỳ gối xuống, và mọi miệng lưỡi phải tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa để Thiên Chúa Cha được vinh quang.

 

 PHÚC ÂM.
Bài Thương Khó của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Thánh Luca 22, 14 – 23, 56 (bài dài) trong Thánh Kinh.
 
 
Đôi Dòng Ghi Chú và Tâm Tình
 
 Bài đọc I, theo Thánh Kinh, những người được Chúa trao cho sứ mệnh tinh thần, còn gọi là  Tôi Tớ của Chúa.

Người Tôi Tớ này vâng phục Thiên Chúa và làm theo ý Chúa. Không chống lại  áp bức của người đời, vì đặt trọn niềm trông cậy vào Thiên Chúa, Người Tôi Tớ dù bản thân đang chịu khổ, vẫn tìm cách nâng đỡ người khác đang khổ đau.

Tôi Tớ Thiên Chúa, như các tiên tri,  thường phải chịu đau khổ, nhưng hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa. Nên Thiên Chúa sẽ giải thoát cho. Trên đây chính là hình ảnh của Tôi Tớ Giêsu luôn vâng phục Thiên Chúa Cha.
 
Qua bài đọc 2, 

Thánh Phaolô gởi cho tín hữu thành Philippê những cảm nghiệm sâu xa về mầu nhiệm đau khổ của Chúa Giêsu.

  Người đời thường tìm vinh quang cho chính mình, nên làm nhiều điều bất công như chiến tranh dành dân lấn đất khắp nơi trong lịch xưa nay. Những kẻ ác xấu không biết rằng khi họ nâng mình lên, thì sẽ bị hạ xuống.

Còn Chúa Giêsu chỉ làm theo ý Thiên Chúa, đã tự hạ mình  tới mức bằng lòng chịu chết và chết trên Thập giá (chấp nhận cái chết của nô lệ, kẻ ác ôn, hạng vô hạ). Đây lại là con đường đưa đến vinh quang thật (về tinh thần). Chính nhờ thế, Thiên Chúa đã tôn vinh Chúa Giêsu và ban cho danh hiệu trổi vượt trên mọi danh hiệu, khiến mọi loài trên trời, dưới đất, cả trong hỏa ngục (dù luôn phản nghịch Chúa) cũng phải quỳ gối và mở miệng tuyên xưng rằng Giêsu Kitô là Chúa.

 

Qua Bài Phúc Âm, tường thuật những bước đau thương của Chúa Giêsu khi chấp nhân chịu chết đền tội cho nhân loại.

Tất cả những đau khổ trên và còn hơn thế nữa, Chúa đã tự ý, tự nguyện gánh chịu, vì yêu thương chúng con. 

Những vết thương đau mở to trên thân xác của Người, như  những giọt nước cuối cùng từ cạnh sườn chảy ra, đã  trở thành nguồn suối ơn thiêng rửa sạch tội lỗi, thứ tha, cứu chữa và hòa giải chúng con với Thiên Chúa và với nhau. 

 

Xin Dâng Lời cầu

Khi Chúa được nâng lên khỏi mặt đất, Chúa đã kéo chúng con lên cùng Chúa. Xin cho chúng con được chia sẻ chén đắng với Chúa ít nhiều.

Xin cho mọi thành phần dân Chúa là Hội Thánh  biết can đảm vác thập giá lớn nhỏ hằng ngày theo chân Chúa đến trọn đời

Xin cho có nhiều người  tình nguyện chống lại ác xấu trên thế giới ngày nay, để bảo vệ và phục vụ những người yếu thế cô đơn.

Xin cho chúng con biết quý trọng  con đường hẹp của   Chúa, là thực hiện kính Chúa yêu người cách công bằng hợp lý, dù có bị thiệt thòi dưới cái nhìn của người đời. 
 
Xin cho mọi người trong họ đạo chúng con cố gắng tham dự nghi lễ tuần thánh sốt sắng, hầu thêm ích lợi cho phần hồn chúng con.
 

 Xin Chúa cho chúng con luôn sống xứng đáng với tình yêu thương cao cả của Chúa đã chết vì yêu chúng con.

Qua nghi lễ Phụng vụ tuần thánh nầy, xin cho chúng con biết  chia sẻ thương đau với Chúa và với  anh chị em bị chiến tranh. Cầu cho con và mọi người chấp nhận ý Chúa khi được yên vui cũng như trong khổ đau. Amen