Chúa Nhật 20A Mùa Thường Niên 2023 – TV 66

print

Thánh Vịnh Đáp Ca 

Chúa Nhật 20 Thường Niên A

 

Lời dẫn Chúa Nhật 20 A Mùa Thường Niên 2023 – TV 66

Nhờ Bí Tích Rửa Tội mà chúng ta trở nên con cái của Chúa, được ở trong Nhà của Ngài là Giáo Hội. Nhưng Nhà của Chúa “là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc”. Tình yêu và ơn Cứu Độ của Chúa không chỉ dành cho con cái nhưng cho tất cả những ai có lòng Tin tưởng, phó thác vào Ngài. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại Đức Tin của mình. Đức Tin của chúng ta có đủ chân thành, khiêm nhường, mạnh mẽ và kiên trì như người phụ nữ ngoại giáo Canaan không? Trong cuộc sống , trước mọi khó khăn, thử thách chúng ta có tin tưởng tuyệt đối và tha thiết cầu xin “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”  vì Ngài chính là hy vọng duy nhất của chúng ta không? Hãy cùng hát Thánh Vịnh để ca tụng Chúa vì Ngài luôn xót thương và ban phúc lành cho chúng ta.

ĐÁP CA

Download File MP3 | File PDF

ALLELUIA

Download File MP3 | File PDF

Nhóm Thánh Vịnh NaUy