Chúa sai tôi đi

print

chuasaitoidi_nl_2

Cung-vui-buoc

Chúa Sai Tôi Đi

 1. Chúa sai tôi đi loan báo tin vui cho đời.
  Chúa sai tôi đi làm chứng nhân nước Trời.
  Nên men giữa muôn người, cho khắp nơi yêu thương đầy vơi.
  Chúa sai tôi đi làm nhân chứng nước Trời.
  Chúa sai tôi đi làm sứ ngôn cho nước Trời.
  Chúa sai tôi đi theo bước chân của Ngài.
  Đi reo rắc Tin Mừng, mang ủi an cho người sầu thương.
  Chúa sai tôi đi làm nỗi vui cho đời.

  ĐK:
  Ra đi đem niềm tin cùng dựng xây đời bác ái.
  Ấn tín trên trời cao mưa tràn lan qua bốn mùa.
  Tin vui reo ngàn phương, muôn nơi hiệp thông, trái tim cuộc đời hồng tươi.
  Cùng vui bước (ra đi ra đi) cất tiếng ca (vang xa vang xa) khắp muôn nơi yêu thương trào dâng (hân hoan hân hoan).
  Niềm hạnh phúc (ra đi ra đi) Chúa dẫn đường (muôn nơi muôn nơi) ánh đức tin trên đường nở hoa.
  Ra đi đâu ngại chi dặng đường xa đầy nguy khó, tin yêu như vầng trăng soi trời đêm đưa lối đường.
  Trên môi vang lời ca, đau thương đường xa, phúc vinh đón chờ ngày sau.
  Cùng vui bước (ra đi ra đi) cất tiếng ca (vang xa vang xa) khắp muôn nơi yêu thương trào dâng (hân hoan hân hoan).
  Niềm hạnh phúc (ra đi ra đi) Chúa dẫn đường (muôn nơi muôn nơi) ánh đức tin trên đường nở hoa.

  2. Chúa sai tôi đi loan báo tin vui cho đời.
  Chúa sai tôi đi làm chứng nhân nước Trời.
  Nên men giữa muôn người, cho khắp nơi yêu thương đầy vơi.
  Chúa sai tôi đi làm nhân chứng nước Trời.
  Chúa sai tôi đi làm đuốc thiêng soi đêm trường.
  Chúa sai tôi đi về khắp trên nẻo đường.
  Đem ánh sáng Phúc Âm đưa lối cho muôn người tìm theo.
  Chúa sai tôi đi từng phút giây không ngừng.