Chùm Thơ Về Thánh Giuse

print

Chùm Thơ Về Thánh Giuse

QUAN THÀY GIÁO HỘI VIỆT NAM

Đúng ngày mười chín tháng ba

Giu-se thánh lễ diễn ra kính mừng

Các nhà truyền giáo đặt chân

Vào nơi đất nước Việt nam rao truyền

 

Tin mừng cho các Tổ tiên

Dòng nòi dân Việt lòng tin Chúa Trời

Tổ tiên đón nhận tin lời

Thực thi sống đạo đồng thời truyền cho

 

Cháu con tiếp nối tới giờ

Các ngài cương quyết chăm lo lưu truyền

Để luôn giữ vững Đức tin

Máu đào minh chứng giữ gìn thánh ân.

Lm. Antôn Lê quang Trình

THÁNH GIUSE

 

Giu-Se thiên chức Người là cha,

Lao động, lo toan vẹn cửa nhà.

Đục đẽo sít sao nhiều khéo léo,

Cưa bào vừa vặn lắm tài ba.

 

Hiền hòa, công chính đáng khen ngợi,

Chất phác, thiệt thà thật khả gia. (1)

Tiếng tốt, danh thơm ngát “Nhánh Huệ”, (2)

Thánh, Thần, nhân thế mãi vang ca.

                  Paul Nguyễn Minh Thông

(1) khả gia: nghĩa chữ Nôm là đáng khen

(2) (Nhánh huệ Nước Trời),

 

TỎA NGÁT HUỆ THIÊNG

 

Kính mùng Cha Thánh khúc hoan ca.

Tỏa ngát Huệ Thiêng khắp mọi nhà.

Công chính,trung trinh,chăm MẸ Thánh.

Cần cù lao nhọc ,dưỡng CON Cha.

 

Âm thầm chịu đựng dù oan trái.

Tín thác chân thành,dẫu xót xa.

Cúi xuống đời con,Xin Thánh Cả

Ra tay phù giúp,kiếp bôn ba.

 Dzuy Sơn Tuyền

 

NGƯỜI LỮ KHÁCH THẦM LẶNG

 

Từng cơn gió rét mùa đông

Từng cơn gió rét lạnh lùng tuyết rơi.

Thuyền trăng neo giữa biển trời

Soi đường Lữ Khách xa vời chốn quê.

 

Âm thầm lặng lẽ ra đi

Không lời than thở lối về Be Lem

Thế rồi cũng bước nữa đêm

Lệnh truyền Thiên Sứ: “Mau đem Ngôi Lời

Cùng Mẹ dấu ái xa khơi

Trốn sang Ai cập hãy rời quê hương”

 

Vâng nghe chẳng chút tơ vương

Giu Se dấn bước lên đường lặng thinh

Rồi vẫn thế bước đăng trình

Giu se vâng lệnh trung trinh trọn đời.

 

Về Na za rét xa vời

Quê nghèo mái ấm niềm vui chan hòa

Êm đềm cuộc sống Thánh Gia

Gương Người Lữ Khách… người cha nhân hiền.

 

Một đời thầm lặng triền miên

Dưỡng nuôi Thánh Tử trung kiên không rời

Chỉ lặng lẽ chẳng một lời

Dẫu ngàn gian khó xa khơi chẳng từ.

 

Gương Người sáng tựa trăng thu

Soi đường con bước đêm mù tối tăm

Tín trung lặng lẽ âm thầm

Vâng theo ý Chúa dẫu trăm khổ sầu.

 

Đường đời muôn nỗi bể dâu

Trùng trùng sóng gió con cầu xin Cha

Quỳ dâng lời nguyện thiết tha

Dắt con về bến chan hòa Thánh Ân.

  Dzuy Sơn Tuyền

THƠ VỊNH THÁNH GIUSE:

Cù lao chín chữ thiếu công sinh

 Nhưng tám công kia quá nặng tình

 Nghèo đã gian nan đường dưỡng dục

 Biến càng vất vả việc che bênh

 

Quê người đất khách đôi tay trắng

 Vợ mọn con thơ sức một mình

 Sinh trưởng thành nhân Con Một Chúa

 Công lao Thánh Cả quá công trình

 Đức Phong Bùi Trọng Phán