Chương trình chuyến tông du của Đức Phanxicô đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan

print

Chương trình chuyến tông du của Đức Phanxicô

đến Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan

 

 

 

Thứ ba 31 tháng 1-2023

Rôma – Kinshasa

07:55   Khởi hành từ sân bay quốc tế Rôma/Fiumicino đến Kinshasa

15:00   Đến sân bay quốc tế Ndjili của Kinshasa

15:00   Chào đón chính thức

16:30   Nghi thức tiếp đón tại Dinh Quốc gia

16:45   Thăm hữu nghị Tổng thống Cộng hòa tại Sảnh Tổng thống của Dinh Quốc gia

17:30   Gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại vườn của Dinh Quốc gia. Diễn văn của Đức Phanxicô

 

Thứ tư 1 tháng 2 năm 2023

Kinshasa                    

09:30   Thánh lễ tại Sân bay Ndolo. Bài giảng của Đức

16:30   Gặp gỡ các nạn nhân bạo lực của miền Đông đất nước tại Tòa Sứ thần. Diễn văn của Đức Phanxicô

18:30   Gặp đại diện của một số cơ quan từ thiện tại Tòa Sứ thần. Diễn văn của Đức Phanxicô

 

Thứ năm 2 tháng 2 năm 2023

Kinshasa

09:30   Gặp giới trẻ và giáo lý viên tại Sân Vận động các Vị Tử đạo. Diễn văn của Đức Phanxicô

16:30   Gặp các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, chủng sinh và giáo lý viên tại nhà thờ chính tòa

Đức Bà Congo. Diễn văn của Đức Phanxicô

18:30   Gặp riêng các tu sĩ Dòng Tên tại Tòa Sứ thần

 

Thứ sáu 3 tháng 2 năm 2023

Kinshasa – Juba       

08:30   Gặp các giám mục tại trụ sở Hội đồng Giám mục Congo. Diễn văn của Đức Phanxicô

10:10   Nghi thức từ giã tại sân bay quốc tế Ndjili của Kinshasa

10:40   Khởi hành từ sân bay quốc tế Ndjili để đi Juba

Đức Phanxicô sẽ đi Nam Sudan cùng với tổng giám mục Canterbury, nhà lãnh đạo Giáo hội Scotland

15:00   Đến sân bay quốc tế Juba

15:00   Nghi thức tiếp đón

15:45   Thăm hữu nghị Tổng thống Cộng hòa tại Dinh Tổng Thống

16:15   Gặp các phó tổng thống tại Dinh Tổng Thống

17:00   Gặp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại vườn Dinh Tổng thống. Diễn văn của Đức Phanxicô

 

Thứ bảy 4 tháng 2 năm 2023

Juba       

09:00   Gặp các giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, chủng sinh và giáo lý viên tại nhà thờ chính tòa Thánh Têrêxa. Diễn văn của Đức Phanxicô

11:00   Gặp riêng các tu sĩ Dòng Tên tại Tòa Sứ thần

16:30   Gặp những người di cư nội địa tại Hội trường Tự do. Diễn văn của Đức Phanxicô

18:00   Cầu nguyện đại kết tại Lăng John Garang. Diễn văn của Đức Phanxicô

 

Chúa nhật 5 tháng 2 năm 2023

Juba – Rôma

08:45   Thánh lễ tại Lăng John Garang. Bài giảng của Đức Phanxicô

11:00   Nghi thức từ giã tại Sân bay quốc tế Juba

11:30   Về Rôma

17:30   Về sân bay quốc tế Rôma/Fiumicino