Lạc Quan Cầu Nguyện Cho Khỏi Dịch Bệnh Corona

print

Lạc Quan Cầu Nguyện Cho Khỏi Dịch Bệnh Corona

Đầu tuần dịch bệnh lan tràn

Mọi người cảm thấy bàng hoàng đó đây

Học sinh nghỉ học sợ lây

Xí nghiệp nhà máy với đầy khẩu trang.

 

Mọi người có cách sẵn sàng

Vệ sinh cảnh giác tránh sang đông người

Giờ đây rất hiếm nụ cười

Đọc kinh cầu nguyện nhiều người vượt qua.

 

Giê-su thầy thuốc mọi nhà

Cậy trông phó thác chúng ta tin rằng

Dịch bệnh mau chóng biến phăng

Khoa học bác sĩ siêng năng tìm tòi

 

Dịch bệnh ngăn chặn sớm thôi

Mỗi người cầu nguyện cùng tôi thưa rằng

Thiên Chúa sức mạnh quyền năng

Trao ban sự sống thật gần chúng ta.

 

Xin ơn của Chúa chan hòa

Ban cho tất cả mọi nhà bình yên

Chúng con ở khắp mọi miền

An bình hạnh phúc triền miên chúc lành.

Lm. Biển Xanh.