Cơn Cám Dỗ

print

CƠN CÁM DỖ (Mt 4, 1-11)

 

Thanh tịnh tâm hồn quyết giữ chay
Trong nơi hoang địa bốn mươi ngày

Ma xin hoá đá thành lương thực
Quỷ dụ gieo thân khỏi thánh đài

-Điện ngọc mà cần xin tặng gấp
Lầu vàng nếu muốn cũng dâng ngay

-Xa-tan cám dỗ, mày mau biến
Ngươi phài tôn thờ, chớ thách đây!

Bóng Tà Dương – Bùi Nghiệp