Cùng Vào Sa Mạc Với Chúa Giêsu

print

Cùng Vào Sa Mạc Với Chúa Giêsu

Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm C  06.03.22

vo ha

Trong 40 ngày tới, bắt đầu Lễ  Tro thêm Chúa nhật 1 Mùa Chay nầy, là thời gian thuận lợi nhất trong năm, để giúp  tín hữu thể hiện niềm tin qua thái độ và hành động.

Cụ thể là, trong Mùa Chay nầy, tín hữu được khuyên ăn uống đơn giản hơn hoặc  ít hơn bình thường. Như vậy,  thể xác có thể bị khó chịu, để giúp tưởng gẫm cùng đồng hành với mầu nhiệm đau thương thập giá  của Chúa Giêsu.

Hơn nữa, đây cũng là thời gian của ơn cứu chuộc. Giúp thêm hấp lại nhũng nhân đức cần thiết, như từ bỏ chính mình qua sám hối, canh tân, suy niệm, kinh nguyện, lời cầu, giảm thiểu vui chơi và thực hành bác ái còn gọi là việc từ thiện.

Cho nên, con dân của Chúa, cố gắng sống thời gian nầy cách thiết thực bằng việc lo cho phần hồn của mình trước nhất, cũng như biết nghĩ tới người khác nữa.

Muốn đạt được những mục tiêu trên, Kitô hữu  phải biết tin tưởng và cậy dựa vào sức mạnh của Chúa, để chiến thắng mưu chước  cám dỗ về danh lợi thú thế gian, qua Lời Chúa trong ba bài đọc hôm nay sau đây. Xin Chúa soi sáng thêm cho chúng con.

 

BÀI ĐỌC I: Ðnl 26, 4-10 “Dân được chọn tuyên xưng đức tin”.

Bài trích sách Ðệ Nhị Luật.

Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Thầy tư tế nhận của đầu mùa từ tay ngươi và đem đặt trước bàn thờ của Chúa là Thiên Chúa ngươi, và ngươi sẽ nói trước mặt Chúa là Thiên Chúa rằng:

“Tổ phụ con là Aramêô du mục đã đi xuống Ai-cập và sống ở đó như ngoại kiều với một ít người; và đã phát triển thành một dân tộc vĩ đại, hùng mạnh và đông đúc. Các người Ai-cập đã ngược đãi, hành hạvà bắt chúng con làm việc nặng nhọc. Chúng con đã kêu cầu Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng con, và Chúa đã nghe lời chúng con, đã nhìn thấy cảnh thống khổ, cực nhọc và khốn cùng của chúng con. Chúa đã dùng bàn tay mạnh, cánh tay hùng, dùng những biến cố khủng khiếp và những dấu lạ phi thường mà dẫn chúng con ra khỏi Ai-cập. Chúa đưa chúng con đến đây, ban cho chúng con xứ này, một xứ chảy sữa và mật. Và vì thế, lạy Chúa, giờ đây con dâng tiến Chúa những của đầu mùa, hoa màu ruộng đất mà Chúa đã ban cho con”.

Ngươi sẽ đem đặt nó trước mặt Chúa là Thiên Chúa ngươi và sấp mình trước tôn nhan Người.

 

 BÀI ĐỌC II: Rm 10, 8-13 “Kẻ tin tưởng tuyên xưng đức tin trong Chúa Kitô”.

Bài trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, Thánh Kinh nói gì? Lời ở kề trong miệng và trong lòng người. Ðó là lời đức tin mà chúng tôi rao giảng. Vì nếu miệng ngươi tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa, và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho Người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được rỗi. Quả thế, tin trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ được cứu rỗi. Vì Thánh Kinh đã có nói: “Hễ ai tin vào Người sẽ không phải hổ thẹn”. Bởi lẽ không có sự phân biệt người Do-thái và Hy-lạp: Vì là cùng một Chúa của mọi người, Ngài rộng rãi đói với tất cả mọi người khẩn xin cùng Ngài. Vì mọi kẻ cầu khẩn Danh Ngài, đều được cứu độ.

 

 PHÚC ÂM: Lc 4, 1-13 “Thánh Thần thúc đẩy Chúa vào hoang địa, và chịu cám dỗ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

 

Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời vùng sông Giođan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa ở đó suốt bốn mươi ngày, và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì và sau thời gian đó, Người đói. Vì thế, ma quỷ đến thưa Người: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi”. Chúa Giêsu đáp: “Có lời chép rằng: Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa”.

 

Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hơn cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông sấp mình thờ lạy tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông!” Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình Người thôi”.

 

Rồi ma quỷ lại đưa Người lên Giêrusalem, để Người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: “Chúa sẽ truyền cho Thiên Thần gìn giữ ông!” Và còn thêm rằng: “Các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá”. Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi!” Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.

 

Đôi Dòng Ghi Chú Và Tâm Tình

Bài đọc 1 trong Sách Đệ Nhị Luật.

Tổng quát, Đệ Nhị Luật có 34 chương,  là  sách thứ năm trong bộ Thánh Kinh Do Thái và Thánh Kinh Cựu Ước  Kitô Giáo. Tâm điểm của sách là  lề luật từ Giao Ước Sinai mà Chúa đã truyền dạy  dân Israel qua ngôn từ của Môsê, cộng thêm những giải thích và huấn từ của Ông suốt cuộc hành trình bốn mươi năm của dân trong sa mạc. Phần lớn giới nghiên cứu cho rằng Đệ nhị luật, không rõ tác giả, có thể được biên soạn vào cuối  thể kỷ 7 TCN tới năm  586 TCN khi nước Do Thái  Giuđa Miền Nam bị Babylon xâm chiếm.

Trong bài đọc  trên,  Môsê tha thiết căn dặn Israel phải ghi nhớ và thực hành.  Cụ thể là lòng biết ơn bằng của lể đầu mùa  dâng lên Thiên  Chúa qua tay tư tế. Rồi cầu nguyện với Chúa bằng cách duyệt lại những ơn lành Chúa đã làm cho,  từ thời tổ tiên như Giacóp và con cháu du thực bên Ai Cập, bị làm nô lệ, bị áp bức, coi rẻ, khinh thường. Sau đó Chúa dùng uy quyền giải thoát, đưa dẩn vào một xứ đầy sữa và mật, để có cuộc sống an lạc qua vụ mùa  và đời sống sung túc.

 Nhờ lòng biết ơn cùng  tôn thờ chỉ một  Thiên Chúa duy nhất,   mới có cuộc sống an lạc bền vững, là nhịp cầu dẩn đưa con dân Chúa qua bài Phúc Âm hôm nay.

 

Bài Tin Mừng do Thánh Luca ghi lại cớ sự ma quỉ cám dỗ Chúa Giêsu.

Trước hết, sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa từ Gioan Tẩy Giả thì Thánh Thần đổ đầy năng lực cho Người, đưa Người vào hoang địa  là nơi thuận lợi yên tĩnh mà chiêm niệm, cầu nguyện.  Người không ăn 40 ngày, là thời gian đủ dài giúp thân tâm an lạc, hầu hoạch định những bước đường công khai cho nhiệm cục cứu rỗi sắp tới.

Rõ ràng không có ai ở với Chúa thời gian đó, nên Thánh Luca khi ghi lại câu chuyện nầy, chắc phải qua Chúa Giêsu tiết lộ. 

Cũng phải ghi nhận rằng, ma quỉ luôn rảo ruông thế giới mà nhiễu hại linh hồn thiên hạ. Chúng như sư tử chạy quanh rình mồi cắn xé (1 Pr 5: 8-11) nên chúng thu thập mọi thứ tin tức hữu hình và vô hình còn siêu cấp hơn các điệp viên, phản gián,  tình báo mọi thời. Chắc chắc chúng phải biết Chúa Giêsu là ai. Vì chưng, Ba Đạo Sĩ Phương Đông và cả vua Hêrôdê là phàm nhân còn biết thông tin của Chúa Giêsu, vị  vua luúc mới sinh ra tại Bêlem, Do Thái. Tại sao chúng dám gây sự khi đến cám dỗ Chúa Giêsu? Chúng dư biết, chúng làm cái việc còn tệ  hơn đội đá vá trời?  Nên câu chuyện trên được ghi lại là để dạy dân Chúa những bài học về thảm họa của mưu ma  chước quỉ gây ra.

Kế đến, Thánh Luca cho biết Chúa Giêsu là người thật nên bị đói sau thời gian 40 ngày đêm dài không ăn (c. 2). Do đó, ma quỉ rất rành tâm lý, liền cám dỗ Chúa Giêsu bằng con đường bao tử mà bình thường khó ai tránh khỏi.

Cám dỗ thứ nhất về ăn uống.  Trong vòng 1 ngày thôi, nếu thiếu ăn uống một bữa hay chỉ một chút so với bình thường, thì tôi đã cảm thấy bực bội khó chịu rồi. Có khi còn dễ gây sự lớn nhỏ với người nhà và lối xóm vòng quanh nữa, thì làm sao nhịn ăn uống nổi một thời gian dài như Chúa?  Đó là chưa kể những lúc tôi mê ăn uống nhiều thứ như  rượu chè, ma tuý, xì ke, sắc dục …thì tôi dễ liều mình phạm nhiều tội khác.

Trước cơn cám dỗ đầu tiên của ma quỉ, đã nhiều lần tôi thất bại với những thèm muốn vật chất thỏa mãn thể xác. Nhưng Chúa đã nhắc  tôi “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh” (c. 4). Nên tôi biết còn có những giá trị khác quí hơn, là Lời Chúa, giúp tôi coi cơm, áo, gạo, tiền là thứ cấp, dưới những nhu cầu của tinh thần.

Cám dỗ thứ hai  về quyền uy danh giá trần gian.  Chúa  Gìêsu đã đứng trước cám dỗ này khi dân chúng muốn tôn vinh Người lên hàng lãnh đạo chính trị, thành một hoàng đế giải thoát Do Thái và bắt muôn dân làm bệ cho họ. Xưa nay  có biết bao  người say mê vinh quang độc tôn cho mình và phe nhóm, nên đã gây bao đau thương cho nhân loại qua những cuộc chiến tranh  lớn nhỏ.

Nhưng Chúa Giêsu lại khác, khi nói rõ cho Philatô “nước tôi không thuộc thế gian nầy” (Gn 18: 36).

 Người không đặt tiền tài, danh giá, sắc đẹp, lợi lộc,  tài năng … lên hàng ông chủ, mà chỉ coi những thứ đó là phương tiện như đầy tớ, bàng cách nhắc nhớ cho con: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và chỉ thờ phượng một mình Người” c 8.

Cám dỗ thứ ba là liều lĩnh, để đòi hỏi hay thử thách  những dấu kỳ phép lạ từ  Thiên Chúa.

Chính Chúa Giêsu cũng dư thừa quyền năng  để được an toàn, khi gieo mình xuống từ nơi cao của Đền thờ Giêrusalem. Nhưng Người chọn trung thành với ý Chúa Cha, khi đến trần gian, mang thận phận con người bình thường.

Chúa Giêsu đã   chiến thắng các cám dỗ, để dạy con khi gặp thử thách trong đời. Cám dỗ nào cũng dẩn tới cái ác, dù bề ngoài có vẻ ngát hương, như viên  thuốc đắng bọc đường.  Thuốc vật chất thì chữa bệnh. Nhưng cám dỗ gây ra bệnh cho tinh thần rồi ảnh hưởng qua thể xác.  Chỉ có cầu nguyện và nương tựa vào sức mạnh của Chúa mới thắng được những chước cám dỗ lớn nhỏ hằng ngày khắp nơi.

 

Trở lại bài đọc 2,  Thánh Phaolô dạy tín hữu Rôma  bài học cậy dựa vào Chúa như trẽ thơ cậy dựa cha mẹ: “Mọi kẻ tin vào Ngài sẽ không thất vọng… Tất cả những ai kêu cầu danh Đức Chúa sẽ được cứu thoát”.

Con tin Chúa như núi đá làm chổ dựa vững chắc cho tinh thần. Đồng thời con cũng thực hành lời dạy yêu người của Chúa. Có làm  hai điều nầy, con sẽ nhận được  yêu vui, bình an thật trong tâm hồn ngay trong kiếp sống nầy, và thêmmai sau nữa.

 

XIN DÂNG LỜI CẦU

Mùa chay thánh 40 đêm ngày này, xin Chúa giúp chúng con chuẩn bị tâm hồn sốt sáng để đón mừng  Mùa Cứu Độ của Chúa.

Xin cho mọi thành phần dân Chúa là Hội Thánh cùng làm việc chung, tìm ra những cách thức cụ thể để tích cực học hỏi và thực hành Lời Chúa.

 

Xin cho thẩm quyền các nước trên thế gian biết tôn trọng giới luật của Chúa mà tránh gây đang thương cho nhân loại.

 Xin cho mọi người trong Họ Đạo chúng con, tích cực  sống  mùa Chay thánh nầy, bằng hạn chế sinh hoạt vật chất không cần thiết, để dành phần cho người thiếu thốn cô đơn.

Xin giúp chúng con thành tâm sám hối những sai phạm cũ và quyết tâm làm việc phước đức mới, để lãnh nhận ơn tha  thứ của Chúa. 

 Xin thêm sức mạnh cho chúng con chiến đấu và vượt thắng các nguy hại của cám dỗ, để cùng theo Chúa đến trọn đời. Amen.