Đại Chủng viện Thánh Quý Cần Thơ: Khai giảng Niên khóa 2023-2024

print

Đại Chủng viện Thánh Quý Cần Thơ: Khai giảng Niên khóa 2023-2024

(HUẤN LUYỆN TỰ DO NỘI TÂM)

https://www.giaophanlongxuyen.org/

Sáng ngày 08/09/2023, Đại Chủng viện Thánh Quý Cần Thơ hân hoan chào đón quý Đức cha, quý Cha giáo về dự lễ khai giảng năm học 2023-2024. Trọng tâm đào tạo Niên khóa mới có chủ đề Huấn luyện tự do nội tâm.

Tổng số Chủng sinh năm nay đang theo học tại Đại Chủng viện là 236. Trong đó, chủng sinh của giáo phận Cần Thơ là 83, Vĩnh Long là 81 và Long Xuyên là 82.

Trước thánh lễ, Quý Đức cha và quý Cha giáo đã cùng nhau lượng giá về kết quả đào tạo của năm học vừa qua, đồng thời đóng góp ý kiến về công tác đào trong niên khóa mới. Một trong những quan tâm nhất của quý Đức cha và quý cha giáo là làm sao giúp các thầy biết huấn luyện tư do nội tâm ngay lúc còn đang là Chủng sinh.

Sau giờ họp của Ban Giảng huấn, quý Đức cha, quý Cha giáo và quý Thầy đã cùng nhau tham dự thánh lễ Khai giảng niên khóa mới. Nguyện xin Chúa Thánh Thần thánh hóa và hướng dẫn các thầy trong công cuộc đào tạo. Cũng xin mọi thành phần Dân Chúa cầu nguyện cho các thầy trong năm học này biết tu thân tích đức để tự đào tạo chính mình trở thành những mục tử như lòng Chúa mong ước.

NGHI THỨC TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN CỦA QUÝ CHA GIÁO