Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 23 Thường Niên B

print

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Chúa cho người điếc và câm

Tai nghe lưỡi nói phát âm rõ ràng

Con xin nguyện mãi ca vang

Loan truyền Lời Chúa mở mang Nước Trời.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai mươi ba Thường niên: Chúa làm mọi sự tốt đẹp (Mc 7,31-37).

Từ Tia qua Si-đon, Chúa Giêsu đã chữa lành cho một người câm điếc. Khi anh ta nghe và nói được, dân chúng liền chúc tụng Thiên Chúa: “Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được” (Mc 7, 37).

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi hãy suy nghĩ về những ơn lành/ chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa qua cha mẹ, họ hàng, thầy cô và bạn bè; để chúng ta thấy rằng: dấu chân và bàn tay của Thiên Chúa luôn hiện diện mọi ngày trong đời sống chúng ta. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Is 35,4-7a)

Ngôn sứ I-sa-i-a loan báo về triều đại của Thiên Chúa ngự trị. Mọi người sẽ sống hạnh phúc trong vương quốc của Người; nơi đó người câm nói được, kẻ điếc nghe được, người què nhảy nhót…

 

Bài đọc 2 (Gc 2,1-5)

Thánh Gia-cô-bê cảnh báo tình trạng phân biệt đối xử giữa các tín hữu giàu và nghèo. Ngài cho họ biết: cả những người nghèo, cũng là những người được Thiên Chúa tuyển chọn để hưởng gia nghiệp Nước Trời. 

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Thiên Chúa yêu thương chăm sóc mọi loài thụ tạo Người đã dựng nên. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

  1. “Thiên Chúa vẫn tiếp tục chăm sóc và hướng dẫn mọi loài thụ tạo”. Xin cho mọi thành phần trong Giáo hội/ luôn sống tâm tình tạ ơn và góp phần gìn giữ công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Tất cả những gì Thiên Chúa đã sáng tạo đều tốt đẹp và có liên hệ mật thiết với nhau”. Xin soi sáng và hướng dẫn các nhà lãnh đạo các quốc gia/ và các tổ chức quốc tế, để họ biết bảo vệ thiên nhiên. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được”. Xin cho các y bác sĩ Công giáo/ biết cộng tác với Giáo hội, để nối dài cánh tay của Chúa Giêsu đến với những người đau yếu, tật nguyền và kém may mắn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Người làm mọi sự tốt đẹp”. Xin cho các giáo lý viên, các anh chị trưởng và các bạn thiếu nhi/ biết tạ ơn Thiên Chúa, vì muôn việc kỳ diệu Người đã làm cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con xin dâng lời ca tụng và tung hô Chúa vì công trình sáng tạo Người đã thực hiện; và xin cảm tạ Chúa vì công trình quan phòng và cứu chuộc chúng con vẫn đang tiếp diễn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.