Dẫn Lễ Thiếu Nhi Chúa Nhật 31 Thường Niên B

print

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Mười điều giới luật Chúa truyền

Tóm vào hai việc thường xuyên thi hành

Mến yêu Thiên Chúa hết tình

Thương người như chính thân mình chúng ta.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba mươi mốt Thường niên: Chúa Giêsu tóm gọn toàn thể Lề luật vào hai giới răn: mến Chúa và yêu người (Mc 12,28-34).

Khi được hỏi “Trong mọi điều răn, điều nào trọng nhất?” (Mc 12,28b), Chúa Giêsu đã cho vị kinh sư câu trả lời đáng kinh ngạc. Giữa biết bao điều phải tin và phải giữ, Ngài đã chỉ cho ông thấy phải đặt điều răn yêu mến Thiên Chúa lên trên hết, thứ đến là yêu mến tha nhân (Mc 12,30-31).

Dâng Thánh lễ hôm nay, xin cho thiếu nhi chúng ta luôn khắc ghi lời Chúa Giêsu dạy, là yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như chính mình. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Đnl 6,2-6)

Đoạn sách Đệ nhị luật nói về một bài kinh phổ thông được gọi là Shê-ma Is-ra-el, nghĩa là Nghe đây, hỡi Is-ra-el. Lời kinh kêu gọi mọi người hãy yêu mến Thiên Chúa, khắc ghi Lề luật của Chúa trong lòng, đem ra thực hành trong đời sống và truyền lại cho con cháu.

Bài đọc 2 (Dt 7,23-28)

Chúa Kitô là vị Tư tế cao cả, khác với các vị tư tế trần gian. Người chỉ dâng lễ tế một lần, mà vĩnh viễn đem lại ơn tha thứ và sự sống đời đời cho tất cả chúng ta.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, yêu mến Thiên Chúa và tha nhân hết lòng, thì hơn mọi lễ vật con người dâng lên Thiên Chúa. Với ước muốn khắc ghi lời Chúa dạy, Chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

  1. “Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy”. Xin cho tất cả các tín hữu trong Giáo hội nhận biết rằng: chỉ những ai trung thành giữ Luật Chúa mới có thể yêu mến Chúa và tha nhân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác”. Xin cho mọi dân tộc trên thế giới nhận ra rằng: chỉ có Thiên Chúa là Đấng duy nhất họ phải tôn thờ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo”. Xin cho các bạn trẻ Công giáo/ biết yêu mến điều Chúa dạy và tuân giữ Luật Chúa truyền. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Thiên Chúa không phải là một quan tòa hà khắc, mà là Thiên Chúa của tình yêu”. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta cảm nhận được: Thiên Chúa là người Cha hiền từ và đầy tình yêu thương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa tình yêu, Chúa yêu thương và chăm sóc con người hơn mọi loài thụ tạo. Xin cho chúng con biết quý trọng những gì Chúa đã thương ban, mà yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.