Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 13 TN Năm C

print

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN C

Dẫn vào Thánh lễ

Mến Thầy thì phải hy sinh

Đặt tình yêu Chúa trên tình cảm riêng

Vinh quang Thiên Quốc trước tiên

Cầm cày chớ có ngoảnh nhìn đàng sau

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ mười ba Thường niên: Từ bỏ để bước theo Đức Kitô (Lc 9,51-62).

Bài Tin mừng hôm nay gồm ba câu chuyện nối tiếp nhau. Câu chuyện thứ nhất: một người xin theo, nhưng Chúa Giêsu cho anh biết: theo Ngài rất bấp bênh, “chỗ tựa đầu” cũng không có (Lc 9,58). Câu chuyện thứ hai: một chàng thanh niên được Chúa mời gọi, nhưng vì thương cha, anh không thể thực hiện lời mời ấy (Lc 9,60). Câu chuyện thứ ba: một người trẻ muốn theo Chúa, nhưng lại quá quyến luyến gia đình (Lc 9, 62). Cả ba người đều thất bại. Như vậy, điều kiện để có thể theo Chúa chính là: “từ bỏ”.

Dâng Thánh lễ hôm nay, Chúa Giêsu kêu gọi thiếu nhi chúng ta hãy từ bỏ những gì cản bước tiến/ trên con đường trở thành người con ngoan của Chúa. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (1V 19,16b.19-21)

Theo lệnh của Thiên Chúa, ngôn sứ Ê-li-a đã chọn Ê-li-sê thay thế mình. Khi ông đang cày ruộng, Ê-li-a đi qua và quăng cho ông chiếc áo choàng của mình, Ê-li-sê đã bỏ mọi sự để chạy theo thầy mình. Sau đó, ông về từ giã gia đình, giết cặp bò, lấy cày làm củi, và lên đường theo Ê-li-a.

 

Bài đọc 2 (Gl 5,1.13-18)

Thánh Phaolô cho các tín hữu Ga-lát biết: Khi được rửa tội, chúng ta trở nên những người tự do. Người tự do là người sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, chứ không theo sự xúi dục của xác thịt.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa Giêsu là mẫu gương cho chúng ta học đòi bắt chước, để biết cách “từ bỏ” vì Nước Trời. Tin tưởng vào lời mời gọi của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

  1. “Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Thầy”. Xin cho mọi thành phần dân Chúa/ biết sẵn sàng vượt qua những khó khăn của đời sống Kitô hữu, mà trung thành theo Đức Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Phần con, hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”. Xin cho các dân tộc trên thế giới/ nhận ra Đức Kitô nơi lời rao giảng của các nhà truyền giáo/ mà Giáo hội gởi đến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Sống bác ái yêu thương và khiêm tốn phục vụ lẫn nhau là tính cách của người môn đệ Đức Kitô. Xin cho các thầy cô giáo lý viên và các anh chị trưởng/ biết noi gương hạ mình phục vụ của Chúa Kitô, mà hăng say phục vụ cộng đoàn giáo xứ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Ai đã tra tay cầm vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”. Xin cho thiếu nhi chúng ta/ biết đáp lại lời mời gọi từ bỏ của Chúa Giêsu; biết từ chối và xa tránh những gì cản bước trên đường nên thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy các môn đệ phải từ bỏ mọi sự vì Nước Trời. Xin cho chúng con biết vui vẻ đáp lại lời mời gọi của Chúa, và quyết tâm chu toàn bổn phận hằng ngày đối với Chúa, với tha nhân và bản thân. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.