Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 14 TN Năm C

print

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Thầy sai môn đệ ra đi

Đồng đầy lúa chín thợ thì hiếm hoi

Nguyện xin Chúa cả trên trời

Sai nhiều thợ đến giúp đời bình an.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ mười bốn Thường niên: Các môn đệ được sai đi (Lc 10,1-12.17-20).

Chúa Giêsu đã sai nhóm 72 môn đệ, từng hai người một, đi vào các làng mạc dọn đường trước cho Ngài. Chúa nhắc nhở các ông hãy cầu xin Thiên Chúa là chủ mùa gặt, sai thêm nhiều thợ gặt vào cánh đồng của Người.

Các môn đệ được sai đi vì một nhiệm vụ duy nhất/ là làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa và đón nhận ơn cứu độ.

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi cùng cầu nguyện cho việc loan báo Tin mừng của Hội thánh, của Giáo hội Việt Nam và của Giáo phận chúng ta. Xin Chúa gởi thêm nhiều thợ gặt vào cánh đồng truyền giáo của Ngài. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Is 66,10-14c)

Khi vua Cy-rô chiến thắng đế quốc Ba-by-lon. Ông ký ngay một sắc lệnh cho phép người Do Thái lưu đày hồi hương. Trong bầu khí vui mừng phấn khởi đó, ngôn sứ I-sa-i-a đã nói tiên tri rằng: Thiên Chúa sẽ ban phúc cho dân người.

 

Bài đọc 2 (Gl 6,14-18)

Thánh Phaolô chia sẻ kinh nghiệm của mình/ trong thư gửi tín hữu Ga-lát rằng: ngài đã nhận ra giá trị tuyệt vời của thập giá Đức Kitô; thập giá đã trở thành lẽ sống, nguồn bình an, niềm hạnh phúc của đời ngài và mang lại ơn cứu độ cho nhiều người.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta trở nên những sứ giả loan báo Tin mừng, đem tin vui cứu độ đến cho nhiều người. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

  1. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”. Xin Chúa sai nhiều thợ gặt vào cánh đồng truyền giáo của Ngài, để ngày càng có nhiều người tin vào Thiên Chúa và đón nhận Tin mừng của Đức Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Anh em sẽ phải ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ được biết”. Xin soi dẫn các nhà lãnh đạo các quốc gia, để họ tạo điều kiện thuận lợi cho Tin mừng được rao giảng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Loan báo Tin mừng là ơn gọi đặc biệt của Hội thánh. Xin cho các Kitô hữu đang tham gia công tác truyền giáo/ biết cộng tác với các vị chủ chăn, để đem Tin mừng đến với anh chị em lương dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Vào nhà nào, các con hãy nói: Bình an cho nhà này”. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ trở nên sứ giả đem Tin mừng bình an đến cho những người chưa biết Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Cha từ ái, Hội thánh cần thêm nhiều mục tử nhiệt thành loan báo Tin mừng. Xin biến đổi những thợ gặt trong cánh đồng truyền giáo, để họ trở nên những chứng nhân, dám hy sinh mạng sống cho Tin mừng Cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.