Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 2 MC Năm A

print

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY A

Dẫn vào Thánh lễ

Trên núi Ta-bo Chúa biến hình

Cho ta bằng chứng sẽ hoàn sinh

Xác ta sáng chói trong Thiên Chúa

Nếu biết tin yêu Chúa hết tình.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai Mùa Chay: Đức Kitô là Con Thiên Chúa (Mt 17,1-9).

Trong bài Tin mừng, Chúa Giêsu biến hình trên núi. “Mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết” (Mt 17,2). Diện mạo Con Thiên Chúa nơi Đức Giêsu hôm nay được tỏ lộ. Con mắt đức tin của các môn đệ đã mở ra và lòng tràn ngập niềm vui, vì họ đã nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa.

Dâng Thánh lễ hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi tất cả các bạn thiếu nhi cùng lên núi với Chúa và các môn đệ. Xin Chúa mở con mắt đức tin của chúng ta, để luôn sáng suốt nhận ra Chúa đang hiện diện mọi nơi mọi lúc, nhất là trong Mùa Chay này. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (St 12,1-4a)

Thiên Chúa đã chọn Ab-ra-ham để gầy dựng dân riêng của Người. Ab-ra-ham đã từ bỏ quê hương và ra đi như lời Thiên Chúa phán với ông.

 

Bài đọc 2 (2Tm 1,8b-10)

Trong bức thư thứ hai gửi cho Ti-mô-thê, Thánh Phaolô đã nhắn nhủ ông về ơn kêu gọi làm người rao giảng Tin mừng, nhờ Đức Giêsu Kitô.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Chúng con thiếu nhi thân mến, việc Chúa Giêsu biến hình trên núi báo trước cho chúng ta hạnh phúc Nước Trời, nơi Chúa Giêsu hiển trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

  1. Đức Kitô luôn yêu mến Giáo hội. Xin cho các Kitô hữu trong toàn thể Giáo hội/ luôn nhận ra Đức Kitô là Đầu và Giáo hội là Thân thể Mầu nhiệm của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Đức Kitô chữa lành mọi thương tích của chúng ta. Xin cho những anh chị em đang sống ở những nước nghèo trên thế giới/ nhận được nhiều sự trợ giúp về tinh thần cũng như vật chất. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Đức Kitô biến hình để củng cố niềm tin của các môn đệ. Xin cho những người đang tham gia công tác truyền giáo/ trở nên những chứng nhân rao giảng Đức Kitô cho nhiều người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Chúa mở mắt những ai chưa nhận ra Ngài. Xin cho thiếu nhi chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa lúc ở nhà thờ, cũng như khi ở trường, lúc làm việc giúp đỡ cha mẹ cũng như khi làm việc bác ái Mùa Chay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa đã biến hình hiển vinh trên núi Tabo và các môn đệ đã tin Ngài là Đức Kitô Con Thiên Chúa. Xin đổ tràn ơn đức tin trên chúng con, để chúng con cũng tuyên xưng Đức Kitô là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Đấng hằng sống hằng trị muôn đời.