Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 2 TN Năm A

print

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Gio-an làm chứng về Ngài

Phần ta cũng phải tỏ bày Chúa ra

Miễn sao danh Chúa lan xa

Còn ta chìm lắng như là vô danh.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai Thường niên: Đức Kitô là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian (Ga 1,29-34).

Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Chúa Giêsu, là Con Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần với các môn đệ của mình.

Gioan còn làm chứng công khai trước mặt dân chúng về Chúa Giêsu rằng: “Người đến sau tôi, nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng hơn tôi” (Ga 1,30).

Dâng Thánh lễ hôm nay, chúng ta cùng dõi theo những gì Gioan Tẩy Giả đã làm, để bắt chước thái độ sống khiêm tốn và sẵn sàng làm chứng cho Đức Kitô. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Is 49,3.5-6)

Ngôn sứ I-sa-i-a giới thiệu người tôi tớ của Thiên Chúa là người được chính Thiên Chúa tuyển chọn, huấn luyện và trao cho nhiệm vụ dẫn dắt con cái Is-ra-el. Thiên Chúa sẽ làm cho người tôi tớ ấy trở nên ánh sáng và ơn cứu độ cho mọi dân tộc.

 

Bài đọc 2 (1Cr 1,1-3)

Đầu thư, Thánh Phaolô tỏ bày cho các tín hữu Cô-rin-tô biết, ngài đã được kêu gọi làm Tông đồ của Đức Giêsu. Thánh nhân cũng gửi lời chào tới tất cả các Kitô hữu, những người đã được rửa tội trong Thánh Thần, và được mời gọi nên thánh trong Đức Kitô.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Đức Kitô là Con Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian. Tin tưởng vào Đức Kitô, Đấng được Thiên Chúa sai đến trong trần gian, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

  1. Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Đức Kitô là Con Thiên Chúa. Xin cho mọi thành phần Dân Chúa trong Hội thánh/ luôn sẵn sàng giới thiệu Đức Kitô cho thế giới hôm nay. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Gioan Tẩy Giả đã khiêm tốn nhận ra Chúa Giêsu là Đấng Kitô, là Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian. Xin cho những người chưa biết Đức Kitô trên thế giới/ sớm đón nhận Tin mừng Cứu độ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân, để ngươi đem ơn cứu độ của Ta đến tận cùng trái đất”. Xin cho các nhà truyền giáo và các giáo lý viên/ trở nên những nhân chứng Tin mừng trong nhiệm vụ giảng dạy giáo lý của Hội thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi”. Xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta/ biết khiêm tốn trong lời nói và trong cách ứng xử với người khác. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xưa Gioan Tẩy Giả đã làm chứng cho Chúa trước mặt muôn dân; xin ban ơn trợ giúp, để mỗi người chúng con vượt qua những ngại ngùng, mà sẵn sàng giới thiệu Chúa cho những ai chưa biết Ngài. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.