Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 2 TN Năm B

print

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

An-rê theo Chúa Ki-tô

Trở về giới thiệu Phê-rô anh mình

Chúng con nguyện hứa nhiệt thành

Mở mang Nước Chúa xứng danh tông đồ.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai Thường niên: Giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác
(Ga 1,35-42).

Sau khi lưu lại với Chúa Giêsu, Anrê trở về và giới thiệu Chúa cho Phêrô anh mình và dắt anh đến giới thiệu với Ngài. Họ đã trở thành những môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu.

Khi đến xem chỗ Chúa Giêsu ở và lưu lại với Ngài khoảng vài giờ, các ông đã bỏ thầy mình là Gioan Tẩy Giả rồi theo Chúa, trở thành Tông đồ và sống chết cho Tin mừng Cứu độ.

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời tất cả các bạn thiếu nhi cùng bước theo Chúa Giêsu, bắt chước những việc tốt Chúa Giêsu đã làm cho cha mẹ, cho dân chúng, nhất là cho những bệnh nhân và những người nghèo khổ. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (1Sml 3,3-10.19)

Đức Chúa chọn Sa-mu-el, và đã gọi Sa-mu-el ba lần. Đến lần thứ ba, ông mạnh dạn đáp lại: “Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe”.

 

Bài đọc 2 (1Cr 6,13-15a.17-20)

Khi trở thành Kitô hữu, chúng ta trở nên chi thể trong Thân thể Mầu nhiệm: Chúa Kitô là Đầu còn chúng ta là thân thể, và chính thân xác chúng ta cũng là đền thờ Ngôi Ba Thiên Chúa.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, cuộc sống của Chúa Giêsu đã thu hút các môn đệ và dân chúng đến với Ngài. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

  1. “Các ông đã đến xem chỗ Đức Giêsu ở, và ở lại với Người”. Xin cho mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo hội/ biết chiêm ngưỡng đời sống của Chúa Giêsu và thực hành những gì Ngài dạy. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a”. Xin cho những người tin vào Chúa Giêsu/ trở thành những môn đệ trung tín, hăng say rao giảng Nước Thiên Chúa cho lương dân. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Sau khi gặp Chúa Giêsu và lưu lại với Người, Anrê đã dẫn Phêrô đến giới thiệu với Chúa. Xin cho các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo lý viên và các anh chị trưởng/ biết giới thiệu nhiều điều về Chúa Giêsu cho nhau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Lạy Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe”. Xin cho các bạn thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta/ nhạy bén nhận ra tiếng gọi của Chúa và sẵn sàng đáp trả. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, rao giảng Tin mừng bằng đời sống chứng nhân là cách thuyết phục hiệu quả nhất. Xin cho tất cả chúng con trở nên những tấm gương cho nhau, giúp nhau làm sáng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.