Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 2 TN, Năm C

print

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Tiệc mừng đám cưới Ca-na

Nửa chừng hết rượu thật là nguy nan

Rượu ngon Chúa hóa đầy tràn

Đời con được Chúa thương ban ơn lành.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai Thường niên: Phép lạ đầu tiên của Chúa Giêsu (Ga 2,1-11).

Chúa Giêsu hóa nước thành rượu để bày tỏ vinh quang của Ngài cho các môn đệ (Ga 2,11), và đem lại niềm vui cho gia chủ tổ chức tiệc cưới. Khởi đầu sứ vụ công khai của Chúa Giêsu, các môn đệ đã nhận ra rằng: Đức Giêsu hiện diện ở đâu thì ở đó con người nhận được niềm vui và bình an.

Dâng Thánh lễ hôm nay, mỗi bạn thiếu nhi hãy ý thức sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa chúng ta, trong tâm hồn mỗi người. Xin Chúa luôn là chỗ dựa vững chắc cho chúng ta trong cuộc sống này. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Is 62,1-5)

Thiên Chúa yêu thương dân Is-ra-el như người chồng thương yêu vợ mình. Người hướng dẫn, chăm sóc, bảo vệ và đem lại bình an cho dân tộc Người tuyển chọn.

 

Bài đọc 2 (1Cr 12,4-11)

Chúa Thánh Thần hoạt động một cách phong phú nơi con người. Người ban cho mỗi người có một khả năng phục vụ khác nhau, để họ dùng chính ơn Chúa ban mà phục vụ Chúa và Giáo hội. Người ban cho ai ơn gì là hoàn toàn tuỳ thuộc vào Người.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, nơi đâu có Chúa hiện diện, nơi đó con người nhận được sự trợ giúp. Tin tưởng vào quyền năng của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

  1. “Đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”. Xin cho Đức Thánh Cha và các vị mục tử trong Hội thánh/ luôn tin tưởng phó thác cuộc sống cho quyền năng của Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Thiên Chúa ban cho con người những khả năng khác nhau/ để họ đóng góp cho công trình sáng tạo của Người. Xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia/ biết khiêm tốn phục vụ Thiên Chúa và con người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa”. Xin cho các Kitô hữu đang tham gia sinh hoạt trong các hội đoàn/ biết trân trọng công việc phục vụ của mình, vì đó là ơn riêng Chúa ban cho. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Hễ Người bảo gì, các anh hãy làm theo.” Xin cho các thầy cô giáo lý viên, các anh chị trưởng và các bạn thiếu nhi/ biết lắng nghe lời Chúa Giêsu dạy và đem ra thực hành. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, không có Chúa, cuộc đời chúng con chẳng tìm đâu được niềm vui. Xin cho chúng con biết một niềm tưởng nơi Chúa và sẵn sàng hành động để ơn Chúa sinh hoa kết quả trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.