Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 21 TN Năm C

print

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Có người hỏi Nước Thiên Đàng

Ít người vào được phải chăng thưa Thầy?

Chúa rằng: ‘Quả thật nghe đây:

Gắng qua cửa hẹp tương lai được vào’.

 

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ hai mươi mốt Thường niên: Đi qua cửa hẹp để được vào Nước Thiên Chúa (Lc 13,22-30).

Câu trả lời của Chúa Giêsu cho những ai muốn vào được Nước Trời là: “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào… vì có nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được” (Lc 13,22-23).

Từ ngữ “cửa hẹp” ở đây có thể hiểu là cánh cửa dẫn vào một con đường đầy khó khăn thử thách. Vì thế, để vào được Nước Thiên Chúa, người môn đệ phải bước đi trên con đường thập giá.

Dâng Thánh lễ hôm nay, xin cho thiếu nhi chúng ta biết can đảm bước qua cửa hẹp mà đi. Tuy cửa hẹp dẫn vào con đường thập giá, nhưng đó mới là cửa dẫn chúng ta vào Nước Trời. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Is 66,18-21)

Ngôn sứ I-sa-i-a bày tỏ ý định cứu độ của Thiên Chúa là: Tất cả mọi dân tộc sẽ được Thiên Chúa quy tụ, và họ sẽ được hưởng hạnh phúc muôn đời với Người, chứ không riêng gì dân Is-ra-el.

 

Bài đọc 2 (Dt 12,5-7.11-13)

Trong hoàn cảnh bị chính quyền Rôma và những người Do thái giáo bắt bớ, các Kitô hữu đã trải qua nhiều gian nan thử thách. Tuy nhiên, tác giả thánh thư cho biết: Thiên Chúa dùng những gian truân khốn khó ấy để sửa dạy họ. Vì thế, đừng chán nản ngã lòng, trái lại, phải vui mừng vì được Chúa yêu mến.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ hết thảy mọi người. Người đã chỉ cho chúng ta cửa hẹp để bước vào con đường dẫn tới hạnh phúc. Chúng ta cùng hiệp lời cầu xin.

  1. Bước theo Đức Kitô vác thập giá/ là bước qua cửa hẹp để đến cùng Thiên Chúa. Xin cho Đức Thánh Cha và các vị mục tử trong Hội thánh/ biết vui vẻ bước theo Thầy Giêsu vác thập giá. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Giáo hội là cộng đoàn gồm nhiều chủng tộc, màu da và ngôn ngữ được Thiên Chúa quy tụ. Xin cho ngày càng có nhiều người tin nhận Chúa Kitô và gia nhập Hội thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. “Hãy chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào… vì có nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được”. Xin cho các nhà truyền giáo được Giáo hội sai đi/ biết dẫn các Kitô hữu thẳng tiến vào Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Con ơi, đừng coi nhẹ lời Chúa sửa dạy, chớ nản lòng khi Người khiển trách”. Xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta/ biết can đảm thay đổi cách sống, để bước qua cửa hẹp mà đến cùng Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, cửa hẹp là con đường thập giá Chúa mời gọi chúng con bước đi. Xin cho chúng con can đảm đón lấy thập giá Chúa trao mỗi ngày, và phấn khởi tiến vào con đường hẹp mà đến cùng Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.