Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 3 TN Năm B

print

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

Dẫn vào Thánh lễ

Bốn ông môn đệ đầu tiên

Nghe lời Chúa gọi họ liền theo luôn

Gương này nhắc nhở đoàn con

Chu toàn trách nhiệm làm môn đệ thầy.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ ba Thường niên: Chúa Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên (Mc 1,14-20).

Khi được Chúa Giêsu kêu gọi, Simon và Anrê lập tức bỏ chài lưới mà đi theo Người; còn Gia-cô-bê và Gioan bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền, cùng với những người làm công, mà đi theo Đức Giêsu.

Việc chọn các môn đệ nói lên sự tiếp nối sứ mạng mà Chúa Giêsu muốn thực hiện ngay khi khởi đầu sứ vụ công khai, và sứ mạng ấy vẫn tiếp tục trong Giáo hội cho đến hôm nay.

Hiệp dâng Thánh lễ này, chúng ta cùng cầu nguyện cho Giáo hội và cho sứ mạng loan báo Tin mừng của Giáo hội. Xin cho các tín hữu nhiệt thành cộng tác trong việc mở mang Nước Chúa. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Gn 3,1-5.10)

Thiên Chúa sai ngôn sứ Giô-na đến cảnh cáo dân thành         Ni-ni-vê về lối sống tội lỗi của họ. Qua lời giảng dạy của ông, từ vua đến dân đã từ bỏ con đường tội lỗi mà trở về cùng Chúa.

 

Bài đọc 2 (1Cr 7,29-31)

Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu Cô-rin-tô rằng: hãy tỉnh thức chờ đón Chúa đến, vì bộ mặt thế gian này đang qua đi.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, giống như bốn môn đệ đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi và họ đã từ bỏ mọi sự để theo Ngài. Với ước muốn trở nên những môn đệ trung thành của Đức Kitô, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

  1. Bốn môn đệ đầu tiên đã bỏ mọi sự để đi theo Chúa Giêsu vì Tin mừng Nước Trời. Xin cho Đức Giáo hoàng, các giám mục, linh mục, phó tế và tu sĩ/ được ơn trung thành để bước theo Chúa Giêsu vác thập giá. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Việc chọn người tiếp nối công việc của Chúa Giêsu nói lên sự cấp bách của việc loan báo Tin mừng. Xin cho các dân tộc trên thế giới/ vui vẻ đón nhận Tin mừng của Đức Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Điều răn thứ năm của Hội thánh dạy chúng ta: đóng góp cho các nhu cầu vật chất của Hội thánh. Xin cho các gia đình Công giáo/ tích cực đóng góp tinh thần cũng như vật chất cho việc loan báo Tin mừng tại địa phương. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những tay ngư phủ chinh phục người ta”. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết hưởng ứng lời mời gọi “Hãy theo Ta!” của Chúa Giêsu, để đóng góp thêm thợ gặt cho Giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, theo Chúa là chu toàn bổn phận. Xin gia tăng sức mạnh của Chúa trên mỗi người chúng con, để chúng con có thể chu toàn bổn phận đối với Chúa và tha nhân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.