Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN 5 MC Năm A

print

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Dẫn vào Thánh lễ

La-gia-rô chết bốn ngày

Được Người cứu sống khỏi tay tử thần

Tội con đáng chết bội phần

Bao lần được Chúa từ nhân thương tình.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật thứ năm Mùa Chay: Đức Kitô là sự sống lại và là sự sống (Ga 11,1-45). 

Hôm nay, tại làng Bê-ta-ni-a, Chúa Giêsu đã làm phép lạ cho La-gia-rô, người đã chết và được chôn trong mồ bốn ngày sống lại. Chúa Giêsu đã biến đau buồn và tang tóc của gia đình Bê-ta-ni-a thành niềm vui và hạnh phúc. “Một số người Do Thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, thì đã tin vào Người” (Ga 11,45).

Dâng Thánh Lễ hôm nay, mời các bạn chiêm ngưỡng hình ảnh Chúa Giêsu quyền năng, Đấng phục sinh La-gia-rô từ cõi chết. Chính Người sẽ lên Giêrusalem, vác thập giá và sẽ chiến thắng cái chết, để tất cả chúng ta, những người đáng phải chết vì tội lỗi, sẽ được sống hạnh phúc với Chúa. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (Ed 37,12-14)

Ngôn sứ Ê-dê-ki-en nói với dân Do Thái như thể họ đã chết và được chôn cất trong mồ, và chính Thiên Chúa sẽ làm cho họ sống lại nhờ Thần Trí của Người.

 

Bài đọc 2 (Rm 8,8-11)

Thánh Phaolô chỉ cho các tín hữu Rôma thấy: sống theo xác thịt thì vào cõi chết, sống theo Thánh Thần thì vào nước hằng sống. Vì chính Thánh Thần của Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết.  

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Chúng con thiếu nhi thân mến, Chúa Giêsu đã phục sinh La-gia-rô và đem lại niềm vui to lớn cho Mátta, Maria và những người làng Bê-ta-ni-a. Tin tưởng vào quyền năng của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.

  1. La-gia-rô vẫn phải trải qua cái chết một lần nữa để tiến vào sự sống mới. Xin cho tất cả các Kitô hữu trên khắp thế giới nhận biết rằng: cuộc sống này là cơ hội để chuẩn bị cho cuộc sống mai sau. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Ở đâu có Chúa thì ở đó có niềm vui. Xin cho những người đang gặp đau khổ trên thế giới/ nhận được nhiều sự trợ giúp từ các nhà lãnh đạo và cộng đồng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Chúa Giêsu đã đem lại niềm vui cho hai chị em Mátta và Maria. Xin cho những người đang tham gia hoạt động tông đồ khắp nơi/ tìm được niềm vui khi phục vụ Chúa và Giáo Hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Chúa Giêsu đã rơi lệ khi Người đứng trước mộ La-gia-rô. Xin cho tất cả thiếu nhi chúng ta luôn là những người được cha mẹ, anh chị em, bà con họ hàng và bạn bè thương mến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta, dầu có chết cũng sẽ được sống”. Xin cho chúng con luôn tuyên xưng Đức Kitô, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, để được cùng sống lại với Người trong ngày sau hết. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.