Dẫn Lễ Thiếu Nhi Lễ CN 34 TN Năm C

print

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

Dẫn vào Thánh lễ

Trộm lành khẩn thiết nài xin

Ngài về Thiên quốc đoái nhìn chúng con

Ước mơ sẽ được vuông tròn

Cõi trời vinh phúc không còn bao xa.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa Nhật thứ ba mươi bốn Thường niên: Chúa Kitô Vua vũ trụ (Lc 23,35-43).

Bài Tin mừng tường thuật những khoảnh khắc cuối cùng của Đức Giêsu. Người là vị Vua hiền từ và đau khổ, chết treo trên thập giá và bị con người bỏ rơi. Nhưng từ cây thập giá, Vua Giêsu đã cứu độ con người.

Lời hứa ban nước thiên đàng cho người trộm lành có lòng hối cải/ cũng là lời hứa cho các Kitô hữu; ai cũng có chỗ trong vương quốc của Vua Giêsu.

Dâng Thánh lễ hôm nay, xin Vua Giêsu khơi lên khát vọng tình yêu cháy bỏng trong tâm hồn mỗi thiếu nhi chúng ta, là mãi mãi thuộc về Ngài. Xin cho chúng ta biết noi gương Vua Giêsu, luôn sống vì mọi người và cho mọi người, lấy tình yêu đáp trả hận thù, dùng tình thương đối xử với tha nhân. Mời cộng đoàn đứng.

 

Bài đọc 1 (2 Sm 5,1-3)

Thiên Chúa chọn Đavít, và ông được xức dầu tấn phong làm vua Is-ra-el. Nhà vua được dân chúng yêu mến và ủng hộ; đất nước sống trong cảnh thái bình, thịnh vượng.

 

Bài đọc 2 (Cl 1, 12-20)

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Cô-lô-xê đã trích bài thánh thi, trình bày thân phận của Đức Giêsu. Người là Con Thiên Chúa; muôn loài nhờ Người được tạo thành. Qua cái chết của Người trên thập giá, con người được giao hoà với Thiên Chúa.

 

Lời nguyện chung

Chủ tế: Thiếu nhi chúng con thân mến, Chúa Giêsu đã nói: “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”. Tin tưởng vào lời Chúa hứa ban Nước Trời làm gia nghiệp, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

  1. Chúa Giêsu đã đổ máu ra để giao hòa con người với Thiên Chúa. Xin cho mọi người trong Giáo hội/ đã được chịu phép rửa nhân Danh Ba Ngôi, được sống trong vương quốc vĩnh cửu của Vua Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Đức Giêsu là Vua toàn thể vũ trụ. Xin cho các dân tộc trên thế giới/ nhìn nhận Đức Kitô là Vua các vua, Chúa các chúa, Vua Nước Trời. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Đức Giêsu đã thiết lập vương quốc tình yêu, nơi dành cho những ai biết sống cho tình yêu. Xin cho các gia đình Công giáo/ biết sống yêu thương và phục vụ nhau theo mẫu gương Vua Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Đức Giêsu là Vua của các tâm hồn. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta/ biết lắng nghe những điều Vua Giêsu phán dạy, để yêu mến, vâng phục và làm vui lòng Đức Vua của mình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Vua vũ trụ, các Kitô hữu là những người “thuộc về chân lý”. Xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng Vua Giêsu phán dạy, để được vinh dự liệt vào số những thần dân trong Vương quốc Tình yêu của Ngài. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.