Dẫn Lễ Thiếu Nhi Lễ Thánh Gia Năm B

print

THÁNH GIA THẤT

Dẫn vào Thánh lễ 

Đức Mẹ và Thánh Giu-se

Hiến dâng con trẻ như lề luật chung

Nên gương tuyệt đối khiêm cung

Xin cho dân Chúa chấn hưng gia đình

Trở nên Giáo hội nhỏ xinh.

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật trong Tuần Bát nhật Giáng sinh: Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse (Lc 2,22-40).

Bài Tin mừng giới thiệu cho chúng ta Thánh Gia Thất, một gia đình biết chu toàn Lề luật của Thiên Chúa qua việc thanh tẩy và dâng con vào Đền thờ.

Giáo hội mời gọi chúng ta ngắm nhìn Thánh Gia Thất, một gia đình thánh thiện, nơi đó Con Thiên Chúa được sinh ra và lớn lên. Cha mẹ của trẻ thơ Giêsu là mẫu mực cho các bậc cha mẹ trên trần gian noi theo.  

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi cùng chiêm ngưỡng hang đá Belem, chiêm ngưỡng một gia đình thánh. Xin cho chúng ta biết noi gương Hài Nhi Giêsu, càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan, biết vâng lời cha mẹ và siêng năng làm việc giúp đỡ các ngài. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (St 15,1-6;21,1-3)

Thiên Chúa hứa ban cho Ab-ra-ham một dòng dõi đông như sao trên trời; và bà Sa-ra vợ ông đã có thai và sinh một con trai, ông đặt tên cho con trẻ là I-sa-ác.

Bài đọc 2 (Dt 11,8.11-12.17-19)

Thiên Chúa là Đấng trung tín. Người đã thực hiện lời hứa với Ab-ra-ham, là ban cho ông có con nối dòng, vì ông đã tin vào Người.

Lời nguyện chung

Chủ tế: Các con thiếu nhi thân mến, Thánh Gia Thất: Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse là một gia đình thánh thiện, nêu gương cho tất cả các gia đình noi theo. Trong tâm tình cầu nguyện đặc biệt cho các gia đình, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.

  1. Giáo hội là một gia đình thánh/ được Chúa Kitô nuôi dưỡng. Xin cho Giáo hội luôn là Mẹ Hiền/ chăm sóc đoàn con trên khắp thế giới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Hài Nhi Giêsu là Vua Hòa Bình và là Chúa của sự bình an. Xin cho các dân tộc trên thế giới/ đang hưởng niềm vui Mùa Giáng Sinh, được một năm mới bình an và hạnh phúc. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. Hành trình đức tin của Thánh Gia Thất/ là mẫu gương cho các bậc cha mẹ và thầy dạy noi theo. Xin cho các bậc cha mẹ và thầy cô giáo lý viên/ trở nên những người thầy dạy các thiếu nhi sống đạo. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. “Ðức Giêsu càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan, thánh đức”. Xin cho thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta/ biết noi gương Chúa Giêsu, vâng lời cha mẹ và tích cực giúp đỡ các ngài trong việc bổn phận. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được sinh ra và lớn lên trong một gia đình thánh. Xin thánh hóa mọi gia đình trên trần gian này, để ai cũng nhận được phúc lành bình an và sự trợ lực của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.