Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm CN 17 TN C

print

CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN – C

St 18, 20-32; Cl 2, 12-14; Lc 11, 1-13

Chủ đề: KIÊN NHẪN CẦU NGUYỆN

Lời Chúa:

“Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho” (Lc 11, 4).

Nhập lễ:

Kính thưa cộng đòan phụng vụ,

Phụng vụ lời Chúa chúa nhật 17 thường niên hôm nay mời gọi chúng ta hãy khiêm tốn và kiên nhẫn cầu nguyện, để từ đó có thể cảm nhận được lòng nhân từ xót thương của Thiên Chúa với tất cả những gì chúng ta cầu xin:

Người đời còn biết cho con,

Của ngon, vật quí, ai còn lạ chi!

Phương chi tình Chúa khôn bì,

Hy sinh Con Một, chết vì tội nhân.

Khắc ghi tình Chúa trong tâm,

Cậy trông kiên nhẫn ân cần cầu xin.

Hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết liên kết mật thiết với Chúa bằng lời cầu nguyện như là hơi thở của linh hồn. Đồng thời biết tin tưởng, cậy trông và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta hãy thành tâm sám hối.

Sám hối:

1.Lạy Chúa, Chúa là Đấng nhân từ và giàu lòng thương xót. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

2.Lạy Chúa Kitô, Chúa dạy chúng con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

3.Lạy Chúa, Chúa chúc phúc cho những ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

Suy niệm:

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Lịch sử của dân tộc Do thái cho chúng ta thấy, họ đã trải qua những dặm trường thử thách, chính trong những thử thách ấy Thiên Chúa muốn dân Ngài luôn kiên nhẫn cầu xin, nhưng họ thường nóng vội, mất kiên nhẫn, còn Thiên Chúa lại luôn kiên nhẫn đợi chờ. Ngài luôn thể hiện sự kiên nhẫn của một người cha, cho dù dân đã nhiều lần phản bội chống đối lại Ngài: “Ngài chậm giận và giàu tình thương. Ngài chỉ giận, giận trong giây lát, nhưng yêu thương, thương suốt cả đời”. Vì thế, các bài đọc phụng vụ Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta kiên nhẫn trong cầu nguyện.

Thưa anh chị em, đứng trước tình trạng tội lỗi của loài người mà dân thành Sôđôma và Gômôra là điển hình, Thiên Chúa đã phải kiên nhẫn chờ đợi một sự sám hối trở về. Tác giả sách Sáng thế trong bài đọc 1 hôm nay nêu cao thái độ kiên nhẫn của Thiên Chúa. Dù tội lỗi Sôđôma và Gômôra đã quá nặng nề, đức công bình đòi hỏi xét xử tức khắc, vậy mà Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn nghe lời biện bạch, cầu xin của Abraham: không chỉ một lần nhưng tới sáu lần biện hộ. Lần nào cũng được đáp lại bằng một sự nhân nhượng và tha thứ. Quả là một sự kiên nhẫn của Thiên Chúa quá to lớn. Cũng thế, trang Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta biết sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, Đấng luôn lắng nghe lời cầu xin của loài người: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho”. Lời cầu xin của ông Abraham dâng lên Thiên Chúa để xin tha thứ cho dân thành Sôđôma và Gômôra đã chứng tỏ điều đó. Dụ ngôn người bạn keo kiệt, người cha trần thế cũng nêu bật tính khoan dung, nhân hậu của Thiên Chúa: “Nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người”. Sự kiên nhẫn của người bạn đến xin bánh để về đãi khách đột xuất ghé thăm trong bài Tin mừng hôm nay làm tăng thêm giá trị và hiệu quả của lòng kiên nhẫn: “xin sẽ được, tìm sẽ gặp, gõ sẽ mở cho”. Nếu chúng ta đặt tất cả sự tin tưởng kêu xin Chúa, lòng khoan dung của Người sẽ ban cho chúng ta rộng rãi hơn là điều chúng ta cầu xin.

Có một câu chuyện kể rằng, một hôm thánh Phanxicô Salêsiô nói: “Nếu một em bé thấy con chó dữ ở đàng xa, hung hăng nhào tới em thì em bé sẽ làm gì? Chạy trốn ư? Không thể được vì em chưa đủ sức. Vậy em phải làm sao? Chỉ còn một cách là  em la lên thật to cầu cứu cha mẹ. Và cha mẹ em sẽ chạy đến để bênh vực em và cứu sống em”.

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Câu chuyện trên đây mời gọi chúng ta luôn biết đặt mình vào lòng thương xót của Chúa như một em bé, Chúa sẽ tỏ lòng khoan dung và cứu giúp chúng ta. Thiên Chúa tốt lành, nhân hậu hơn cha chúng ta ở dưới đất vô cùng. Ngài yêu thích những kẻ khiêm nhường, luôn biết cậy dựa và tín thác vào ơn Chúa hơn là cậy vào sức mình. Người dạy chúng ta: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho”. Vì, không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được. Nên khi cầu xin, chúng ta hãy đặt mình vào lòng từ bi của Chúa với một niềm xác tín, tin tưởng vào tình thương của Cha trên trời, Ngài sẽ ban cho. Ngày hôm nay, người Kitô hữu chúng ta đang phải đối diện với nhiều cám dỗ và thử thách do cuộc sống và xã hội. Vì thế, chúng ta cần phải gia tăng đời sống cầu nguyện và kiên nhẫn để luôn có được sức mạnh của Thiên Chúa, can đảm chống lại những cám dỗ. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy liên kết với Chúa Cha trong tâm tình của người con thảo bằng lời cầu nguyện, chắc chắn chúng ta sẽ được toại nguyện.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta luôn biết gắn bó với Chúa trong lời cầu nguyện. Tin tưởng, tín thác vào tình thương hải hà của Chúa để tâm hồn chúng ta tìm gặp được bình an và hạnh phúc. Amen.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.