Dẫn Vào Thánh Lễ Và Suy Niệm Lễ Các Thánh Nam Nữ

print

THÁNH LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ – 01/11

Kh 7, 2-14 hay 1Ga 3, 1-3; 1Ga 3,1-3; Mt 5, 1-12a

Chủ đề: HIẾN CHƯƠNG NƯỚC TRỜI

Lời Chúa: “Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5, 12).

Nhập lễ:

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Hôm nay Giáo hội long trọng kính mừng toàn thể các thánh trên trời. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, các thánh là những bậc tiền nhân của chúng ta, các ngài đã sống triệt để cho Tin Mừng, bằng việc lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống qua Hiến Chương Nước Trời:

Hoan ca Chư Thánh hiển vinh,

Các ngài đã sống rạng danh Chúa Trời.

Bát Phúc tuân giữ từng lời,

Ghi tâm khắc cốt, giữa đời chứng chân.

Ta nay cũng được thông phần,

Thiên đàng hạnh phúc kiên tâm mỗi ngày.

Hiệp dâng hiệp dâng thánh lễ hôm nay, xin Chúa giúp chúng ta biết noi gương các thánh sống Hiến chương Nước Trời theo tinh thần Chúa dạy. Nhờ đó, chúng ta cũng được hưởng hạnh phúc ving quang Nước Trời. Trong tâm tình đó, giờ đây chúng ta thành tâm sám hối.

Sám hối:

1. Lạy Chúa, Chúa là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

2. Lạy Chúa Kitô, Chúa muốn chúng con thi hành thánh ý Chúa Cha để được vào Nước Trời. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

3. Lạy Chúa, Chúa chúc phúc cho những người vâng nghe mệnh lệnh của Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con.

Đ. Xin Chúa thương xót chúng con.

Kết: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.

CĐ: Amen.

Suy niệm:

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Hôm nay, Giáo hội long trọng kính mừng toàn thể các Thánh nam nữ trên trời. Các Thánh là ai? Các Thánh là những bậc tiền nhân của chúng ta, trong số đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, bà con họ hàng, bạn hữu của chúng ta. Các ngài đã sống triệt để cho Tin Mừng. Các ngài đã lắng nghe, đón nhận Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống qua Hiến Chương Nước Trời. Các ngài đã đón nhận mọi đau khổ, thử thách, và đã trung thành vác thập giá theo Chúa trong suốt cuộc đời, nên các ngài đã được Chúa ân thưởng hạnh phúc trên thiên đàng. Vì thế, phụng vụ Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ chúng ta ý thức về Mầu nhiệm các Thánh cùng thông công, để cùng với các ngài chúng ta chúc tụng, ngợi khen và tôn vinh Thiên Chúa.

Thưa anh chị em, sách Khải huyền hôm nay thuật lại trong một thị kiến của thánh Gioan: “tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng”. Sách Khải huyền viết tiếp: “Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên. Vì thế, họ được chầu trước ngai Thiên Chúa, đêm ngày thờ phượng trong Đền Thờ của Người, Đấng ngự trên ngai sẽ căng lều của Người cho họ trú ẩn”. Như thế, sách Khải huyền diễn tả tất cả các thánh nam nữ là những người thuộc mọi lớp người, thuộc mọi chi tộc, tiếng nói, màu da. Họ đã can đảm làm chứng cho Chúa bằng chính sống đời đạo đức, thánh thiện của mình. Họ đã lắng nghe Lời Chúa, tuân hành thực thi Lời Chúa trong đời sống. Họ là những con người biết tận dụng khả năng Chúa ban để làm đẹp cho cuộc đời bằng những nghĩa cử yêu thương, đời sống hòa thuận, bác ái để làm chứng cho Chúa. Họ đã trung thành với Chúa Kitô, đã quả cảm giặt áo mình trong máu của Con Chiên. Họ đã trung tín với Chúa đi con đường tám mối Phúc mà Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu đã chỉ ra cho chúng ta con đường để nên thánh, để đạt tới hạnh phúc nước trời: họ đã có tinh thần nghèo khó, họ đã sống hiền lành, thánh thiện, họ đã sống lẽ công bình, khao khát nên người công chính, họ đã xây dựng hoà bình và sau cùng đã bị bách hại vì Danh Chúa Kitô. Họ đã dám sống tám mối Phúc, đã dám mạnh mẽ, can đảm để sống đời sống Kitô hữu của mình cách xứng đáng, nên Chúa thưởng công cho họ. Vì, không có niềm vui, hạnh phúc nào mà không phải đánh đổi bằng hy sinh, không có thành công nào mà không phải trả giá.

Kính thưa quý ông bà anh chị em,

Hôm nay, chúng ta vui mừng chiêm ngưỡng các thánh trên trời. Các ngài có thể là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người thân thương trong gia đình, trong làng xóm, trong giáo xứ của chúng ta. Nơi đó, các thánh đang hưởng vinh phúc Thiên Đàng và muôn đời ca tụng Chúa. Qua đó, Giáo hội cũng muốn nhắc nhở chúng ta ơn gọi nên thánh. Nên thánh trong bổn phận. Nên thánh trong hy sinh vì lợi ích tha nhân. Nên thánh trong việc đón nhận thánh ý Chúa trong đời mình. Nên thánh trong những thử thách gian lao nhưng không phải là không có thể. Vì, chúng ta sẽ không thể đạt được niềm vui và hạnh phúc Nước Trời nếu không chấp nhận hy sinh, cũng như không thể nên thánh mà không phải trả giá bằng sự kiên trì. Tám Mối Phúc là những cách thức, là những con đường và là điều kiện bắt buộc cho tất cả những ai muốn tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời.

Ước gì mỗi người chúng ta khi chiêm ngưỡng các thánh trên trời, cũng nhắc nhở chúng ta hướng lòng về trời bằng con đường của tám mới phúc mà chính Chúa Giêsu đã chỉ ra cho chúng ta. Nguyện xin các thánh cầu thay nguyên giúp cho chúng sống ơn gọi nên thánh như các ngài để chúng ta cũng được vui hưởng hạnh phúc muôn đời bên Chúa. Amen.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.