Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ : Lễ Mẹ Lên Trời

print

Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ : Lễ Mẹ Lên Trời

Lễ Vọng

Đáp Ca : TV 131:

– Lễ Chính Ngày

Nhập lễ: Ngợi ca Mẹ về Trời:

Đáp Ca Lễ chính ngày:Thánh vịnh 44:

Dâng lễ: Cùng Mẹ dâng hiến:

Hiệp lễ: Magnificat:

Kết lễ: Mừng Mẹ vinh phúc: