Đáp Ca & Ca Hiệp Lễ Tam Nhật Thánh

print

 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Đáp ca – TV 115:

 

Nghi thức Rửa chân: Khiêm nhu phục vụ:

 

Hiệp lễ (1). Điều răn mới:

 

Hiệp lễ (2). Tâm tình yêu mến:

 

 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH

Hôn chân Chúa: Trên cây thập giá:

 

Đáp ca- TV 30:

 

Hiệp lễ (1) – Yêu như Chúa yêu:

 

Hiệp Lễ (2) – Lòng thương xót Chúa:

 

 

LỄ VỌNG PHỤC SINH

Đáp ca bài đọc 1: TV 32:

 

Đáp ca bài đọc 2: TV 15:

 

Đáp ca bài đọc 3: Xh 15, 1-18:

 

Đáp ca bài đọc 4: TV 29:

 

 

Đáp ca bài đọc Tân Ước – TV 117: 

 

 

Hiệp lễ 1:

 

 

Hiệp Lễ 2:

 

 

LỄ SÁNG PHỤC SINH

Nhập Lễ: Ngày Phục Sinh:

 

 

Đáp ca bài đọc Tân Ước sáng PS – TV 117:

 

Ca tiếp liên CN PS:

 

 

Hiệp lễ  – Vì Chúa đã PS: